FKTK atļauj ABLV Asset Management, IPAS sniegt jaunu pārvaldes pakalpojumu – valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu

12.05.2017
  • Sadaļa:
FKTK padome, pamatojoties uz ABLV Asset Management, IPAS iesniegumu, pieņēmusi lēmumu reģistrēt ABLV Asset Management, IPAS valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā.

Vienlaikus FKTK pārreģistrē ABLV Asset Management, IPAS izsniegto licenci ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai, papildinot licencē norādītos pārvaldes pakalpojumus ar jaunu pārvaldes pakalpojumu – valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana.

Šobrīd valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā ir 8 valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji tiek reģistrēti iestāžu reģistrā, kurš regulāri tiek atjaunināts un ir pieejams FKTK mājaslapā: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/pensiju-fondi/valsts-fondeto-pensiju-shemas-lidzeklu-parvalditaji.html

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm