FKTK atļauj akciju sabiedrības “GRINDEKS” akcionāram izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

22.12.2020
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 22.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu atļaut akciju sabiedrības "GRINDEKS" akcionāram SIA "Liplat Holding" izteikt obligāto akciju sabiedrības "GRINDEKS" akciju atpirkšanas piedāvājumu. Vienas akcijas cena obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir 13.59 eiro.

Vienas akcijas atpirkšanas cena noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās daļas 2. punkta prasībām, t.i., obligātajā akciju sabiedrības “GRINDEKS”  akciju atpirkšanas piedāvājumā akcijas cena nevar būt zemāka par vidējo svērto cenu regulētajā tirgū.

Pieņemot lēmumu atļaut SIA “Liplat Holding” izteikt obligāto akciju sabiedrības “GRINDEKS” akciju atpirkšanas piedāvājumu, vidējās svērtās cenas aprēķinā ņemti vērā visi darījumi, kuri saskaņā ar finanšu instrumentu tirgu regulējošiem normatīviem aktiem (t.sk. Regulu Nr. 600/2014) ir uzskatāmi par regulētā tirgus darījumiem. Tas nozīmē, ka vidējās svērtās cenas aprēķinā ir ņemti vērā arī tiešie darījumi, kuru tehniska izpilde ir notikusi atbilstoši regulētā tirgus organizētāja noteikumiem, kredītiestādēm vai ieguldījumu brokeru sabiedrībām izpildot no finanšu instrumentu tirgu regulējošiem normatīviem aktiem izrietošās prasības par darījumu veikšanu regulētajos tirgos.

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas un finanšu pratības daļa
T. 67774808
E. dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm