FKTK atļauj AS “AB CITY” izteikt AS “Olainfarm” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

03.11.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņēmusi lēmumu atļaut AS "AB CITY" izteikt AS "Olainfarm" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, jo akciju sabiedrības "Olainfarm" ārkārtas akcionāru sapulce 14.10.2021. pieņēma lēmumu par akciju sabiedrības "Olainfarm" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Vienas akcijas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta 9.26 eiro.

Vienas akcijas atpirkšanas cena ir noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto metodi, kura paredz vienas atpērkamās akcijas cenas noteikšanu, dalot mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu. Tīrie aktīvi tiek aprēķināti no kopējiem aktīviem, atskaitot mērķa sabiedrībai piederošās pašas akcijas un saistības. Ievērojot, ka akcijas cena, kas aprēķināta saskaņā ar pēdējo – 2021. gada 2. ceturkšņa – konsolidēto pārskatu, nav par 10% lielāka, salīdzinot ar cenu, kas aprēķināta no konsolidētā revidētā 2020. gada pārskata datiem, vienas atpērkamās akcijas cena nevar būt zemāka par 9.26 eiro par akciju.

Mērķa sabiedrība ir akciju sabiedrība, kuras akcijas atrodas publiskajā apgrozībā un par kuras akcijām ir izteikts atpirkšanas piedāvājums, šajā gadījumā AS “Olainfarm”.


Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm