FKTK atļauj AS ”Citadele banka” pievienot tās meitasbanku Lietuvā

25.04.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 24.04.2018. ir pieņēmusi lēmumu atļaut Latvijas akciju sabiedrībai “Citadele banka” veikt bankas reorganizāciju, pievienojot tai piederošo Lietuvas AB “Citadele” bankas. 

FKTK, izvērtējot iesniegtos dokumentus, ir guvusi pārliecību, ka plānotajā reorganizācijā, pievienojot Lietuvas meitas sabiedrību AB ”Citadele” bankas, bankas stabilitāte un maksātspēja netiek ietekmēta, tāpat arī ieguldītāju un noguldītāju kolektīvo interešu aizsardzība tiek nodrošināta.

Reorganizācijas laikā ir plānots atvērt līdzšinējā meitas uzņēmuma vietā AS “Citadele banka” filiāli Lietuvā, kura pārņems šobrīd AB “Citadele” bankas sniegtos pakalpojumus, aktīvus un ar tiem saistītos pienākumus un tiesības. FKTK ir piekritusi, ka AS ”Citadele banka” Lietuvas filiāles vadītāja arī turpmāk būs līdzšinējā meitas uzņēmuma vadītāja Jūrate Jazukevičiene.

Līdz ar šo reorganizāciju AS “Citadele banka” būs filiāle gan Igaunijā, gan Lietuvā, un galvenā šīs bankas darbību uzraugošā institūcija Baltijā būs Latvijas finanšu sektora uzraugs – FKTK.

Turpmākai informācijai:
Ieva Upleja
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.: + 371 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm