FKTK atļauj “Citadele banka” izteikt akciju un depozitāro sertifikātu publisko piedāvājumu un reģistrēt prospektu šo vērtspapīru iekļaušanai Rīgas un Londonas biržā

23.10.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 23.10.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK atļauj “Citadele banka” izteikt akciju un depozitāro sertifikātu publisko piedāvājumu un reģistrē prospektu šo vērtspapīru iekļaušanai Rīgas un Londonas biržā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir devusi atļauju akciju sabiedrībai “Citadele banka” izteikt līdz 100 000 000 B kategorijas uzrādītāja akciju ar balsstiesībām publisko piedāvājumu. Vienas akcijas nominālvērtība ir noteikta 0.10 EUR apmērā.

Vienas jaunās emisijas B kategorijas uzrādītāja akcijas pārdošanas cena ir noteikta robežās no 1.15 EUR līdz 2 EUR, ieskaitot akcijas nominālvērtību 0.10 EUR un akcijas emisijas uzcenojumu robežās no 1.05 EUR līdz 1.90 EUR. Galīgā pārdošanas cena tiks paziņota 2015. gada 4. novembrī “Citadeles” mājas lapā http://www.cblgroup.com/ipo/.

Tāpat padome deva atļauju CITIBANK, N.A., “Citadeles” depozitāro sertifikātu (GDR) emitentam, izteikt AS ”Citadele banka” līdz 16 666 667 depozitāro sertifikātu publisko piedāvājumu.

Lēmums par akciju un GDR emisiju tika pieņemts AS “Citadele banka” ārkārtas akcionāru sapulcē 13.10.2015. Atbilstoši akcionāru sapulces lēmumam ar balsstiesībām esošās akcijas tika konvertētas par A un B kategorijas akcijām. Par precizētu vērtspapīru emisiju apmēru un cenas diapazonu tika nolemts akcionāru sapulcē 22.10.2015.

Tāpat FKTK atļāva reģistrēt bankas prospektu 154 990 240 esošo B kategorijas uzrādītāja akciju un līdz 100 000 000 jaunās emisijas akciju iekļaušanai AS “NASDAQ Riga” un depozitāro sertifikātu iekļaušanai Londonas Fondu Biržas Reģistrēto vērtspapīru Galvenajā tirgū. Viena depozitārā sertifikāta pārdošanas cena ir noteikta robežās no 6.90 EUR līdz 12 EUR, kas izteikta valūtas ekvivalentā ASV dolāros, bet par galīgo cenu tiks paziņots līdzīgi kā par vienas akcijas cenu – 2015. gada 4. novembrī bankas mājas lapā. 

A kategorijas vienas akcijas nominālvērtība ir 20 EUR ar 200 balsīm ar tiesībām uz dividendi un likvidācijas kvotu. A kategorijas akcijas pieder esošajiem “Citadele banka” akcionāriem.

Savukārt B kategorijas vienas akcijas nominālvērtība ir 0.10 EUR ar 1 balsi, bet tiesības uz dividendi un likvidācijas kvotu ir tādā pašā apmērā kā A kategorijas akcijām. Šādas akcijas tiks piedāvātas publiskajā piedāvājumā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292

elina.avotina@fktk.lv 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm