FKTK atļauj divu “Citadele Asset Management” IPAS ieguldījumu fondu apvienošanu jaundibinātajā “Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund”

13.08.2014
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
13.08.2014.

FKTK atļauj divu “Citadele Asset Management” IPAS ieguldījumu fondu apvienošanu jaundibinātajā “Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome nolēma reģistrēt jauno “Citadele Asset Management” IPAS nodibināto ieguldījumu fondu “Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund”, kas turpmāk pārņems divu ieguldījumu fondu – “Citadele Ukrainian Equity Fund” un “Citadele Caspian Sea Equity Fund” – aktīvus un saistības.

Pēc “Citadele Ukrainian Equity Fund” un “Citadele Caspian Sea Equity Fund” fondu apvienošanas pabeigšanas tie izbeidz darbību bez likvidācijas procesa.

FKTK deva atļauju fondu aktīvu un saistību apvienošanai un to nodošanai jaundibinātajam fondam, jo, izskatot iesniegtos dokumentus, FKTK konstatēja, ka fonda pamatdokumenti ir sagatavoti ievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības, kā arī fonda ieguldījumu pārvaldīšanā iesaistītām amatpersonām ir nepieciešamā pieredze un kvalifikācija, lai tiktu nodrošināta kvalificēta pienākumu izpilde. Tāpat secināts, ka fondu apvienošana neietekmēs ieguldītāju likumīgās intereses – fondu ieguldītājiem būs iespēja apmainīt savas ieguldījumu apliecības uz jaundibinātā ieguldījumu fonda “Citadele Eastern European Small and Mid Cap Fund” apliecībām vai atpārdot tās “Citadele Asset Management” IPAS.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm