FKTK atļauj Heinz-Jürgen Preiss-Daimler un Beatrix Preiss-Daimler veikt akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

22.02.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu atļaut akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra” akcionāriem Heinz-Jürgen Preiss-Daimler un Beatrix Preiss-Daimler veikt akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. 

Heinz-Jürgen Preiss-Daimler un Beatrix Preiss-Daimler kopā ar personām, kas rīkojas saskaņoti, pieder vairāk nekā puse no akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra” balsstiesīgo akciju skaita. Tādējādi Heinz-Jürgen Preiss-Daimler un Beatrix Preiss-Daimler izsaka mazākuma akcionāriem adresētu piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra” akcijas. Vienas  akcijas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta EUR 3,52. Akcijas cenas noteikšanā obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā izmantota vidēji svērtā cena regulētajā tirgū pēdējo 12 mēnešu laikā.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; mob.: 29467009
e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm