FKTK atļauj Irinai Meļņikai izteikt akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

28.10.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 26.10.2021. pieņēmusi lēmumu atļaut Irinai Meļņikai izteikt akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Vienas akcijas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta 0.027 eiro.

FKTK pieņēmusi lēmumu atļaut izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, jo Irina Meļņika saskaņā ar 13.09.2021. administratīvā līguma noteikumiem ir ieguvusi kontroli akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” lielākajā akcionārā – akciju sabiedrībā “Remars-Rīga”. Akciju sabiedrībai “Remars-Rīga” tieši pieder 49.8556% akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” akciju un no tām izrietošās balsstiesības. Finanšu instrumentu tirgus likums paredz, ka citiem akcionāriem adresētu piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akcijas obligāti izsaka persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, ja tās iegūst no akcijām izrietošās balsstiesības, kuras sasniedz vai pārsniedz 30% no akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

Ņemot vērā, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 20.03.2019. ir ierosinājusi akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” tiesiskās aizsardzības procesa lietu, obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā akciju atpirkšanas cenu nosaka, dalot akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” likvidācijas vērtību ar emitēto akciju skaitu. Akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” likvidācijas vērtība tika noteikta 103 000 eiro apmērā, tādējādi vienas akcijas likvidācijas vērtība ir 0.009 eiro par vienu akciju. Savukārt vienas akcijas tirgus vērtība tika noteikta 0.027 eiro. Ņemot vērā, ka vienas atpērkamās akcijas cena, kas noteikta saskaņā ar tirgus vērtību, ir augstāka par akcijas cenu, kas noteikta atbilstoši likvidācijas vērtībai, akcionāru interesēs ir akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” tirgus vērtības izmantošana, tāpēc noteikts, ka vienas atpērkamās akcijas cena ir 0.027 eiro.


Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm