FKTK atļauj sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BH AUTOAPARĀTS” izteikt akciju sabiedrības “RĪGAS AUTOELEKTROAPARĀTU RŪPNĪCA” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

28.07.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pieņēmusi lēmumu atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BH AUTOAPARĀTS" izteikt akciju sabiedrības "RĪGAS AUTOELEKTROAPARĀTU RŪPNĪCA" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

FKTK atļāva izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, jo akciju sabiedrības “RĪGAS AUTOELEKTROAPARĀTU RŪPNĪCA” akcionāru sapulce 28.06.2021. pieņēma lēmumu par akciju sabiedrības “RĪGAS AUTOELEKTROAPARĀTU RŪPNĪCA” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Vienas akcijas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta 0.46 eiro.

Vienas akcijas atpirkšanas cena ir noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto metodi, kura paredz vienas atpērkamās akcijas cenas noteikšanu, dalot mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu. Tīrie aktīvi tiek aprēķināti no kopējiem aktīviem, atskaitot mērķa sabiedrībai piederošās pašas akcijas un saistības.

Mērķa sabiedrība ir akciju sabiedrība, kuras akcijas atrodas publiskajā apgrozībā un par kuras akcijām ir izteikts atpirkšanas piedāvājums, šajā gadījumā akciju sabiedrība “RĪGAS AUTOELEKTROAPARĀTU RŪPNĪCA”.


Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas un finanšu pratības daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Airisa Ādamsone
tālr.: 67774807
e-pasts: airisa.adamsone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm