FKTK atļauj SIA “BITE Latvija” turpmāk sniegt maksājumu pakalpojumus izņēmuma veidā

04.03.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) atļauj SIA “BITE Latvija” sniegt maksājumu pakalpojumus izņēmuma veidā un turpmāk tai nav nepieciešams reģistrētas maksājumu iestādes statuss, jo to paredz Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izmaiņas. Ņemot vērā minēto FKTK padome 22.02.2019. ir pieņēmusi lēmumu anulēt SIA “BITE Latvija” ierakstu maksājumu iestāžu reģistrā.

Ieraksts maksājumu iestāžu reģistrā anulēts pēc pašas SIA “BITE Latvija” iesnieguma par atteikšanos no reģistrētas maksājumu iestādes statusa, jo piedāvāto pakalpojumu sniegšanai tai kā elektronisko sakaru komersantam vairs nav nepieciešama maksājumu iestādes darbības atļauja. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktā izņēmuma ietvaros SIA “BITE Latvija” kā elektronisko sakaru komersants turpinās apkalpot galalietotāju maksājumus par digitālā satura iegādi, par autostāvvietu un iebraukšanas atļauju iegādi, kā arī maksājumus par labdarības nolūkos veiktajiem zvaniem un sūtītajām īsziņām uz ziedojumu numuriem.

Latvijā turpina darboties astoņas reģistrētas un trīs licencētas maksājumu iestādes. Maksājumu iestādes tiek reģistrētas maksājumu iestāžu reģistrā, kurš ir pieejams FKTK mājaslapā: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/maksajumu-pakalpojumu-sniedzeji/maksajumu-iestades/registretas-maksajumu-iestades.html

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm