FKTK atļauj veikt AS “PATA Saldus” akciju galīgo atpirkšanu

22.12.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pieņēmusi lēmumu atļaut SIA "PATA" veikt AS "PATA Saldus" akciju galīgo atpirkšanu, jo Uldis Mierkalns AS "PATA Saldus" ir ieguvis netiešu nozīmīgu līdzdalību 95.74% apmērā un paziņojis par to. Vienas akcijas cena galīgajā akciju atpirkšanā ir noteikta 30.02 eiro.

SIA “PATA” ir pilnvarota veikt galīgo AS “PATA Saldus” akciju atpirkšanu U. Mierkalna vārdā, nodrošinot visu Finanšu instrumentu tirgus likuma prasību izpildi.  Galīgās akciju atpirkšanas rezultātā citiem akcionāriem piederošās AS “PATA Saldus” akcijas tiks atsavinātas par labu SIA “PATA”.

Vienas akcijas atpirkšanas cena ir noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto metodi, dalot mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu. Tīrie aktīvi tiek aprēķināti no kopējiem aktīviem, atskaitot mērķa sabiedrībai piederošās pašas akcijas un saistības. Aprēķinā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu tiek izmantoti dati no pēdējā AS “PATA Saldus” ceturkšņa pārskata, jo akciju vērtība, kas aprēķināta, izmantojot ceturkšņa pārskata datus, ir vismaz par 10% lielāka nekā akcijas vērtība, kas noteikta, izmantojot pārskata gada datus.

AS “PATA Saldus” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros noteiktā viena atpērkamās akcijas cena bija 29.25 eiro, savukārt galīgajā akciju atpirkšanā tā ir 30.02 eiro, tāpēc SIA “PATA” saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu ir pienākums izmaksāt cenu starpību visām tām personām, kuras SIA “PATA” pārdeva akcijas, atsaucoties uz AS “PATA Saldus” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Ja minētajām personām vēl joprojām ir konti kredītiestādēs vai ieguldījumu brokeru iestādēs, kurām tika iesniegti rīkojumi par AS “PATA Saldus” akciju pārdošanu obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros, tad norēķini tiks veikti automātiski. Gadījumā, ja konti ir slēgti, FKTK aicina akcionārus vērsties attiecīgajās kredītiestādēs vai ieguldījumu brokeru sabiedrībās cenu starpības izmaksas saņemšanai.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!