Bankām tiek nodrošināts viss nepieciešamais metodiskais atbalsts OFAC sankciju piemērošanas jomā

10.01.2020
  • Sadaļa:
Saistībā ar Latvijas finanšu iestāžu rīcību, kas izriet no Latvijas normatīvajiem aktiem un ir veicama, pamatojoties uz ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets Control) (OFAC) sankciju sarakstā iekļautajām Latvijas personām, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) Latvijas finanšu iestādēm operatīvi un pastāvīgi nodrošina visu nepieciešamo atbalstu pastiprinātas intensitātes režīmā.

Neraugoties uz intensīvu mūsu un finanšu iestāžu komunikācijas procesu, FKTK nevar un nedrīkst pieņemt lēmumus finanšu institūciju vietā, bankām šie lēmumi ir jāpieņem pašām. Bankām ir zināms normatīvo aktu ietvars, tiek sniegts FKTK metodiskais atbalsts, līdz ar to atliek izvērtēt situāciju un pieņemt atbilstošus lēmumus, par to informējot savus klientus, akcentē FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile, papildus paskaidrojot: “Sankciju normatīvais regulējums un tā piemērošana bankām nav nekas jauns, taču viennozīmīgi tas, ka OFAC sankciju sarakstā iekļauta Latvijas persona un institūcijas, rada jaunus apstākļus un ir gadījumi, kad situācijas izvērtējums un lēmumu pieņemšanas process ir sarežģīts. Tāpat būtiski nodrošināt banku komunikāciju ar klientiem, skaidrojot banku pieņemto lēmumu tiesiskos aspektus.”

FKTK arī vērš uzņēmumu īpašnieku uzmanību uz to, ka gadījumos, kad bankas konstatēs uzņēmējdarbības saikni ar A. Lembergu, Ventspils attīstības aģentūru, Biznesa attīstības asociāciju vai Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju, uzņēmumiem jārēķinās ar banku pastiprinātu interesi, papildu darījumu izpēti un rīcību, kas var būtiski ietekmēt uzņēmuma darbību.

“Vienlaikus aicinu pašiem uzņēmējiem, pārzinot savu uzņēmējdarbības vēsturi un specifiku, preventīvi risināt jautājumus, kas sankciju kontekstā var radīt šķēršļus sadarbībai ar finanšu iestādēm,” uzsver S. Purgaile.

Zināms, ka 2019. gada 9. decembrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Assets Control, OFAC) noteicis sankcijas pret Aivaru Lembergu, Ventspils Attīstības Aģentūru, Biznesa Attīstības Asociāciju un Latvijas Tranzīta Biznesa Asociāciju.

FKTK 29.01.2019. normatīvie noteikumi Nr.13 ”Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi” paredz, ka finanšu iestāde nesniedz pakalpojumus klientam, kas ir sankciju subjekts atbilstoši Eiropas Savienības (ES) vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktajām sankcijām, kā arī neizpilda darījumus, ja tajos iesaistītā puse ir sankciju subjekts atbilstoši ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktajām sankcijām.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
tālr.: 67774808
e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm