FKTK brīdina AS ”Grobiņa” par informācijas savlaicīgu neatklāšanu

07.08.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 7.08.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK brīdina AS ”Grobiņa” par informācijas savlaicīgu neatklāšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu izteikt brīdinājumu AS ”Grobiņa” par Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) pārkāpumu, savlaicīgi neatklājot informāciju par būtisku notikumu – noslēgto līgumu ar Polijas zvērsaimniecību “Bono Fur Farm” par ūdeļu iegādi.

AS ”Grobiņa” akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū – biržas “NASDAQ OMX Riga” Otrajā sarakstā, tādējādi tai jāievēro FITL prasības informācijas atklāšanā un nekavējoties pēc tai nozīmīga līguma noslēgšanas jāziņo par būtisko notikumu Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā.

Par finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem – šajā gadījumā par FITL 59. panta pirmās daļas pārkāpumu – FKTK ir tiesīga izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu līdz 14 200 eiro. Izvērtējot soda samērīgumu un ņemot vērā faktu, ka tirgus dalībnieks, lai arī ar kavēšanos, bet pēc savas iniciatīvas bija rīkojies, lai informācija tiktu atklāta, FKTK lēma par brīdinājuma izteikšanu.

FKTK informācija par šāda lēmuma pieņemšanu ir jāpublisko, lai informētu sabiedrību un citus finanšu instrumentu tirgus dalībniekus, ka par FITL prasību, kas saistītas ar informācijas savlaicīgu neatklāšanu, tiek piemērotas likumā paredzētās sankcijas.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm