FKTK brīdina AS “Norvik banka” par pārkāpumiem ceturkšņa pārskatu sagatavošanā

07.11.2014
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
7.11.2014.

FKTK brīdina AS “Norvik banka” par pārkāpumiem ceturkšņa pārskatu sagatavošanā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu par brīdinājuma izteikšanu AS “Norvik banka” par atklātajām nepilnībām publicētājos darbības rezultātu pārskatos šā gada pirmajā un otrajā ceturksnī. Ņemot vērā FKTK norādījumus, banka veica nepieciešamas korekcijas.

Analizējot “Norvik banka” ikmēneša sniegto informāciju par finanšu darbības rādītājiem, FKTK konstatēja neprecizitātes bankas kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķinos, kas tika atspoguļoti bankas publiskajos ceturkšņa pārskatos par 2014. gada pirmo un otro ceturksni. Norādot bankai uz nepilnībām, FKTK pieprasīja veikt korekcijas, piemērojot atbilstošu politiku pašu kapitāla aprēķinam. Ievērojot FKTK prasību, banka ir veikusi nepieciešamos labojumus un publicējusi precizētos ceturkšņa pārskatus, norādot kapitāla pietiekamības rādītāju š.g. pirmajā ceturksnī 10.85% apmērā (iepriekš banka publicējusi 11.78%) un otrajā ceturksnī 11.5% apmērā (iepriekš banka publicējusi 12.46%). Jaunākais bankas publiskais pārskats par darbības rezultātiem trešajā ceturksnī liecina, ka patlaban AS “Norvik bankas” kapitāla pietiekamības rādītājs ir 11.81%.

Eiropas Savienībā ir noteikts vienots regulējums, ka bankas kopējām kapitāla pietiekamības rādītājam jābūt ne mazāk par 8%. Kapitāla pietiekamības rādītājs procentuāli parāda bankas kapitalizācijas līmeni.

FKTK, veicot uzraudzību, seko tirgus dalībnieku finanšu darbības rādītājiem un pieprasa, lai bankas sagatavotu un publicētu savus finanšu darbības ceturkšņa pārskatus atbilstoši “Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumiem”, kas veicina kredītiestāžu darbības caurskatāmību un savlaicīgi sniedz visām ieinteresētām personām salīdzināmu informāciju par kredītiestādes finansiālo stāvokli un darbības rādītājiem. Konstatējot AS “Norvik banka” pieļautos trūkumus pārskatu sagatavošanā, kā arī ņemot vērā lietas faktiskos apstākļus, FKTK pieņēma lēmumu izteikt bankai brīdinājumu, tādējādi mudinot tirgus dalībnieku izvairīties no līdzīgiem pārkāpumiem nākotnē.

FKTK sankciju publiskošanas kārtība
No šā gada FKTK ir pieņēmusi lēmumu par jaunu informācijas publiskošanas kārtību par FKTK piemērotajām sankcijām (brīdinājums, soda nauda, pagaidu aizlieguma noteikšana par pārkāpumu atbildīgajam darbiniekam veikt noteiktus pienākumus, licences anulēšana u.c.) bankām, lai veicinātu lielāku pārskatāmību par uzraudzības procesā pieņemtajiem lēmumiem. Līdz šim informācija par FKTK piemērotajām sankcijām kredītiestādēm tika sniegta tikai apkopotā veidā, neidentificējot konkrēto tirgus dalībnieku, jo tai bija ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
Vairāk par FKTK sankciju publiskošanas kārtību skat. INFOGRAFIKU:http://www.fktk.lv/texts_files/FKTK_sankcijas_infografiks.jpg

 
Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
T: +371 67774808
M: +371 26893967
E: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!