FKTK brīdina par nelikumīgu pakalpojumu sniedzēju no Lielbritānijas

17.03.2011
  • Sadaļa:

Rīgā, 17.03.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

FKTK brīdina par nelikumīgu pakalpojumu sniedzēju no Lielbritānijas

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi paziņojumu no Lielbritānijas finanšu sektora uzraudzības iestādes Financial Services Authority (turpmāk – FSA) par kompānijas William Smith and Company neatļautu darbības veikšanu Lielbritānijā. Minētā kompānija kā vienu no savām adresēm savā mājas lapā internetā (www.williamsmithandcompany.com) ir norādījusi arī adresi Latvijā – Rīgā, Brīvības ielā 103-1A, LV-1001. FSA ir informējusi Komisiju, ka Lielbritānijas uzraudzības iestāde kompānijai William Smith and Company nav devusi atļauju darbībai Lielbritānijā.

Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece: “Brīdinām, ka kompānijai William Smith and Company arī Latvijā nav Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā izsniegtas licences darbībai ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai. Tādējādi tai arī Latvijā nav tiesību ne piedāvāt, ne arī sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus”.

Lai arī kompānijas William Smith and Company mājas lapā internetā kā viena no vietām kompānijas piedāvāto pakalpojumu saņemšanai ir norādīta adrese Latvijā – Rīgā, Brīvības ielā 103-1A, LV- 1001, saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kompānija ar nosaukumu William Smith and Company Latvijas Komercreģistrā kā juridiska persona Komerclikumā noteiktajā kārtībā nav reģistrēta.

Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece: “Vēršam uzmanību, ka nelicencēta komercdarbība, pieņemot noguldījumus vai piesaistot ieguldījumus, ir krimināli sodāma darbība. Komisija tiesību aktos noteiktajā kārtībā neuzrauga šādu kompāniju darbību un tādējādi arī ieguldītāju intereses netiek valstiski aizsargātas. Aicinām ikvienu ieguldītāju, pirms uzsākt sadarbību, pārliecināties vai iespējamais ieguldījumu vai aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus”.

Informācija par visām juridiskajām personām, kurām atļauts veikt darbību Latvijā, ir pieejama Komisijas mājas lapā internetā sadaļā ”Tirgus dalībnieki” (mājas lapas adrese: www.fktk.lv).

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm