FKTK brīdina par nelikumīgu pakalpojumu sniedzēju

11.11.2010
  • Sadaļa:

Rīgā 11.11.2010.
 
Paziņojums masu informācijas līdzekļiem
 
FKTK brīdina par nelikumīgu pakalpojumu sniedzēju

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) biroja vadītāja Anna Dravniece: “Brīdinām ieguldītājus, ka Latvijā reģistrētai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību TeleTRADE Riga un Honkongā reģistrētai kompānijai TeleTRADE D.J., tiesību aktos noteiktajā kārtībā FKTK nav izsniegusi licenci ne kredītiestādes darbībai, ne darbībai kā ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniedzējam”.

FKTK brīdinājumu izplata saistībā ar Latvijā izdotā žurnāla “Forbes” 2010. gada oktobra numurā minēto informāciju, no kuras izriet, ka TeleTRADE sniedz ieguldījumu pakalpojumus, kā arī saistībā ar interneta mājas lapā www.teletrade.lv izvietoto reklāmu, kurā potenciālajiem ieguldītājiem tiek piedāvāti vairāki Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtajā daļā minētie ieguldījumu pakalpojumi – ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina (2. punkts) un ieguldītāja finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu (3. punkts), paredzot, ka klientu konti tiek atvērti Honkongā reģistrētajā kompānijā TeleTRADE D.J.

FKTK biroja vadītāja Anna Dravniece: “Aicinām ikvienu ieguldītāju pirms sadarbības uzsākšanas pārliecināties vai iespējamais ieguldījumu vai aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus Latvijā”.

Informācija par visām juridiskām personām, kurām atļauts veikt darbību Latvijā, ir pieejama FKTK mājas lapā internetā sadaļā ”Tirgus dalībnieki” (mājas lapas adrese: www.fktk.lv).

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
sabiedrisko attiecību speciāliste
67774808
Agnese.Joela@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm