FKTK brīdinājums par pakalpojumu sniedzēju “Lakepoint Capital Advisors LLC”

15.08.2011
  • Sadaļa:

Rīgā, 15.08.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

FKTK brīdina par pakalpojumu sniedzēju Lakepoint Capital Advisors LLC

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi informāciju, par uzņēmuma ar nosaukumu Lakepoint Capital Advisors LLC darbības veikšanu Latvijā. Minētā kompānija ar e-pasta vēstuļu starpniecību piedāvā Latvijas iedzīvotājiem tādus finanšu pakalpojumus kā ieguldījumi iespējas līgumos (options contracts). Kompānijas mājas lapā http://www.lakepointeglobal.com tiek piedāvāti arī brokeru pakalpojumi tādu līgumu slēgšanai kā iespējas un nākotnes līgumi (options or futures contracts).

Komisija brīdina iedzīvotājus, ka kompānijai Lakepoint Capital Advisors LLC nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijā. Tādējādi tai Latvijā nav tiesību ne piedāvāt, ne arī sniegt šādus finanšu pakalpojumus. Vēršam uzmanību, ka Komisija tiesību aktos noteiktajā kārtībā neuzrauga šādu kompāniju darbību, un tādējādi arī ieguldītāju intereses netiek valstiski aizsargātas. Komisija aicina ikvienu, pirms sākt sadarbību, pārliecināties vai iespējamais finanšu pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus Latvijā.

Informācija par visām juridiskajām personām, kurām atļauts veikt darbību Latvijā, ir pieejama Komisijas mājas lapā internetā sadaļā ”Tirgus dalībnieki”: http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/finansu_instrumentu_tirgus/oficialas_obligatas_informacij/

Informāciju sniedza:

Anna Dravniece

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

biroja vadītāja

Papildu informācijai:

Ieva Upleja

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja

galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr: 67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm