FKTK datu publicēšanas kalendārs 2016. gadam

30.12.2015
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir sagatavojusi datu publicēšanas kalendāru 2016. gadam par finanšu sektora darbību.  

Saskaņā ar šo kalendāru, FKTK mājaslapā 2016. gadā tiek plānots publicēt statistikas datu apkopojumus šādos termiņos:

Pārskats par FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGU:

2015. gada 4. ceturkšņa dati līdz 07.03.2016.

2016. gada 1. ceturkšņa dati līdz 07.06.2016.

2016. gada 2. ceturkšņa dati līdz 07.09.2016.

2016. gada 3. ceturkšņa dati līdz 07.12.2016.

VALSTS GARANTIJU FONDU (NGF un AAF) 

ceturkšņu rādītāji:

2015. gada 4. ceturkšņa dati līdz 07.03.2016.

2016. gada 1. ceturkšņa dati līdz 07.06.2016.

2016. gada 2. ceturkšņa dati līdz 07.09.2016.

2016. gada 3. ceturkšņa dati līdz 07.12.2016.

BANKU 

publiskie ceturkšņu pārskati tirgus dalībnieku dalījumā (t.sk. Banku kompasa atjaunināšana):

2015. gada 4. ceturkšņa dati līdz 14.03.2016

2016. gada 1. ceturkšņa dati līdz 14.06.2016.

2016. gada 2. ceturkšņa dati līdz 14.09.2016.

2016. gada 3. ceturkšņa dati līdz 14.12.2016.

ceturkšņu darbības rādītāji apkopotā veidā:

2015. gada 4. ceturkšņa dati līdz 05.02.2016.

2016. gada 1. ceturkšņa dati līdz 09.05.2016.

2016. gada 2. ceturkšņa dati līdz 05.08.2016.

2016. gada 3. ceturkšņa dati līdz 07.11.2016.

mēneša bilances pārskati:

Publicējami ik mēnesi līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai.

KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBU 

ceturkšņu darbības rādītāji:

2015. gada 4. ceturkšņa dati līdz 07.03.2016.

2016. gada 1. ceturkšņa dati līdz 07.06.2016.

2016. gada 2. ceturkšņa dati līdz 07.09.2016.

2016. gada 3. ceturkšņa dati līdz 07.12.2016.

APDROŠINĀŠANAS TIRGUS 

ceturkšņu darbības rādītāji:

2015. gada 4. ceturkšņa dati līdz 07.03.2016.

2016. gada 1. ceturkšņa dati līdz 07.06.2016.

2016. gada 2. ceturkšņa dati līdz 07.09.2016.

2016. gada 3. ceturkšņa dati līdz 07.12.2016.

IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBU UN IEGULDĪJUMU FONDU

ceturkšņu darbības rādītāji:

2015. gada 4. ceturkšņa dati līdz 07.03.2016.

2016. gada 1. ceturkšņa dati līdz 07.06.2016.

2016. gada 2. ceturkšņa dati līdz 07.09.2016.

2016. gada 3. ceturkšņa dati līdz 07.12.2016.

VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS

ceturkšņu darbības rādītāji:

2015. gada 4. ceturkšņa dati līdz 07.03.2016.

2016. gada 1. ceturkšņa dati līdz 07.06.2016.

2016. gada 2. ceturkšņa dati līdz 07.09.2016.

2016. gada 3. ceturkšņa dati līdz 07.12.2016.

PRIVĀTO PENSIJU FONDU

ceturkšņu darbības rādītāji:

2015. gada 4. ceturkšņa dati līdz 07.03.2016.

2016. gada 1. ceturkšņa dati līdz 07.06.2016.

2016. gada 2. ceturkšņa dati līdz 07.09.2016.

2016. gada 3. ceturkšņa dati līdz 07.12.2016.

IEGULDĪJUMU BROKERU SABIEDRĪBU

ceturkšņu darbības rādītāji:

2015. gada 4. ceturkšņa dati līdz 12.02.2016.

2016. gada 1. ceturkšņa dati līdz 16.05.2016.

2016. gada 2. ceturkšņa dati līdz 12.08.2016.

2016. gada 3. ceturkšņa dati līdz 14.11.2016.

MAKSĀJUMU IESTĀŽU UN ELEKTRONISKĀS NAUDAS IESTĀŽU 

gada darbības rādītāji:

2015. gada dati līdz 21.03.2015.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808, 29467009
agnese.licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm