FKTK definējusi tirgus dalībnieku sagaidāmo nostāju un rīcību ilgtspējas jomā

20.05.2022
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izstrādājusi Latvijas finanšu sektora ilgtspējas ceļakarti, lai skaidrotu finanšu sektora uzrauga ekspektācijas par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku nostāju un rīcību ilgtspējas risku identificēšanas un pārvaldības jomā.

“FKTK īsteno finanšu un kapitāla tirgus uzraudzību, pamatojoties uz riskos balstīto pieeju, lai nodrošinātu finanšu un kapitāla tirgus stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību. Līdz ar to ilgtspējas riski ir kļuvuši par svarīgu aspektu FKTK uzraudzības aktivitātēs. Daudzi tirgus dalībnieki jau ir uzsākuši darbu pie ilgtspējas risku novērtēšanas un ieviešanas risku pārvaldības ietvarā, tomēr vēl ir daudz mājasdarbu, kas visiem ir jāpaveic, lai virzītos tuvāk Eiropas un globālajiem ilgtspējas mērķiem,” uzsver FKTK padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale.

2021. gada sākumā FKTK iepazīstināja ar FKTK ilgtspējas stratēģiju, kurā viens no stratēģiskajiem virzieniem ir finanšu sektora ilgtspējas uzraudzība. 2021. gadā FKTK aktīvi piedalījās dialogos ar tirgus dalībniekiem par ilgtspējas veicināšanu Latvijas finanšu un kapitāla tirgū, iedrošinot tirgus dalībniekus ieviest ilgtspējas principus gan to biznesa modeļos, gan ikdienā.

Ceļakartes sagatavošana ir nākamais solis, lai sekmētu FKTK un finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vienotu izpratni par tirgus dalībniekiem noteikti veicamajiem soļiem, ko FKTK īstermiņā un ilgtermiņā sagaida no visiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem ilgtspējas risku identificēšanas un pārvaldības jomā.

FKTK izstrādāto ceļakarti izmantos par pamatu, lai novērtētu esošo situāciju Latvijas finanšu un kapitāla tirgū, kā arī lai skaidrotu kopējo ilgtspējas un ilgtspējīgu finanšu virzienu. Ceļakartē iekļautie soļi palīdzēs attīstīt normatīvo regulējumu ilgtspējas jomā un sekmēs uzsākto darbu ilgtspējas risku iekļaušanai finanšu tirgus dalībnieku ikgadējos risku novērtēšanas procesos.

FKTK, veicot finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību, uz ilgtspēju raugās tās plašākajā definīcijā, kas iekļauj visus trīs ilgtspējas faktorus – vides, sociālos un pārvaldības –, kas pazīstami ar apzīmējumu ESG. Līdz ar to FKTK ar ilgtspējas riskiem saista gan vides, gan sociālos, gan pārvaldības notikumus vai apstākļus, kuriem, ja tādi iestājas, ir vai var būt būtiska negatīva ietekme uz uzņēmuma aktīviem, finanšu un peļņas situāciju vai reputāciju.

Latvijas finanšu sektora ilgtspējas ceļakarte pieejama lejupielādei FKTK tīmekļvietnē.

 

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
vadītāja Dace Jansone
T. 67774808
E. dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!