FKTK dod atļauju AS „UniCredit Bank” uzņēmumu pārejai „Swedbank” īpašumā

21.11.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
21.11.2013.

FKTK dod atļauju AS „UniCredit Bank” uzņēmumu pārejai „Swedbank” īpašumā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien, 21. novembra sēdē deva atļauju AS ”UniCredit Bank” atsevišķu pakalpojumu portfeļu pārejai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas “Swedbank” īpašumā, jo likumā noteiktās prasības ir izpildītas un AS “UniCredit Bank” klientu kopējās intereses ievērotas.

Noslēgtais līgums paredz, ka AS “Swedbank” īpašumā pāriet AS ”UniCredit Bank” aizdevumu, noguldījumu un garantiju portfeļi, kas izriet no Latvijā sniegtajiem finanšu pakalpojumiem. Vienlaikus FKTK vērtēja un deva atļauju AS ”UniCredit Bank” uzņēmumu pārejai “Swedbank” AS Igaunijā un “Swedbank” AB Lietuvā, nododot aktīvus un saistības par Igaunijā un Lietuvā sniegtajiem finanšu pakalpojumiem.

Lemjot par atļaujas izsniegšanu, FKTK vērtēja, vai pēc plānotās pārejas tiek izpildītas visas Kredītiestāžu likuma prasības, netiek apdraudēta kredītiestāžu stabilitāte un maksātspēja, klientu un trešo personu intereses tiks aizsargātas (t.i., saglabāsies tiesības un pienākumi, kas izriet no noslēgtajiem līgumiem ar banku), kā arī tiek nodrošināta stabilitāte finanšu sistēmai kopumā.

AS ”UniCredit Bank” pāreja atbilst kopējai bankas akcionāru stratēģijai pārtraukt kredītiestādes darbību Latvijas tirgū, veicot reorganizāciju un apvienojoties ar meitas sabiedrību SIA “UniCredit Leasing”.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm