FKTK Inovāciju smilškastē jauns dalībnieks

03.11.2020
  • Sadaļa:
SIA XHEERO ir pirmais finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas apstiprināts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Inovāciju smilškastē, lai testētu tā izstrādāto RegTech (regulatīvo tehnoloģiju) risinājumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Uzņēmums ir arī izstrādājis un ar FKTK saskaņojis tehniskā risinājuma testēšanas plānu, saskaņā ar kuru tiks veikta tehniskā risinājuma testēšana.

RegTech ir inovatīvas tehnoloģijas, kuras finanšu tirgus dalībnieki var izmantot, lai efektīvāk un rezultatīvāk sekotu normatīvajām un atbilstības prasībām.

SIA XHEERO ir 2019. gadā Latvijā dibināts tehnoloģiju uzņēmums, kas piedāvā informācijas tehnoloģiju sistēmu risinājumus finanšu sektora dalībniekiem ar mērķi veicināt biznesa procesu digitalizāciju un automatizāciju, samazinot manuālo darbu un optimizējot izmaksas.

FKTK Inovāciju smilškaste nodrošina procesu, kurā uzņēmumi var testēt vai pārbaudīt inovatīvus finanšu tehnoloģiju produktus, finanšu pakalpojumus vai uzņēmējdarbības modeļus saskaņā ar īpašu testēšanas plānu, par ko uzņēmumi ir vienojušies ar FKTK.

Inovāciju smilškaste ir atvērta inovatīviem risinājumiem, kas sniegtu pozitīvu pienesumu stabilai finanšu tirgus darbībai un attīstībai, kā arī uzlabotu un drošā veidā paplašinātu patērētāju un investoru iespējas izmantot finanšu pakalpojumus.

FKTK Inovāciju smilškastē ir iespēja pārbaudīt Latvijas mērogā jaunu vai būtiski uzlabotu finanšu pakalpojumu, kuram jābūt vērstam uz pienesuma radīšanu pakalpojuma izmantotājiem vai finanšu tirgus dalībnieku efektīvākai normatīvo prasību ievērošanai.

Līdz šim finanšu inovāciju uzņēmumi aktīvi izmantojuši otru FKTK FinTech atbalsta programmu jeb  FKTK Inovāciju centra konsultācijas iespējas FinTech  jomā. 2019. gadā FKTK inovāciju eksperti sniedza aptuveni 80, šogad – vairākus desmitus individuālo konsultāciju. Visvairāk jautāts par Maksājumu pakalpojumu otrās direktīvas jeb PSD2 jaunajiem pakalpojumiem – konta informācijas pakalpojumu, kas dod iespēju klientam vienkopus redzēt informāciju par viņa maksājumu kontu saturu dažādās bankās un maksājumu iestādēs, maksājumu ierosināšanas pakalpojumu un kolektīvā finansējuma piesaistes modeļiem uzņēmumiem.

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas un finanšu pratības daļa
T. 67774808
E. dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm