FKTK ir noslēgusi administratīvo līgumu ar AS “Aquarium Investments” IPS, piemērojot soda naudu un nosakot tiesiskos pienākumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidē

18.09.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un ieguldījumu pārvaldes sabiedrība AS "Aquarium Investments" (AS "Aquarium Investments" IPS) ir noslēgušas administratīvo līgumu, vienojoties par veicamajiem uzlabojumiem ieguldījumu pārvaldes sabiedrības iekšējās kontroles sistēmā, novēršot FKTK pārbaudē konstatētos trūkumus. Līgumā arī paredzēts piemērot AS "Aquarium Investments" IPS soda naudu 13 715,74 eiro apmērā.

Pārbaudē FKTK konstatēja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas likuma (NILLTPFN likums) un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus. AS “Aquarium Investments” IPS nebija izveidojusi tādu savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma, un proliferācijas finansēšanas  jomā, kas nodrošinātu efektīvu NILLTPFN likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu prasību ievērošanu, tostarp AS “Aquarium Investments” IPS nebija veikusi pietiekamu klientu izpēti un darījumu uzraudzību, nebija ieguvusi dokumentus un informāciju par klientu saimniecisko vai personisko darbību, tostarp klientu veiktajiem darījumiem tādā apmērā, lai pārliecinātos, ka tie nav uzskatāmi par aizdomīgiem.

 Pieņemot lēmumu par administratīvā līguma slēgšanu un soda naudas apmēru, FKTK ņēma vērā, ka administratīvās lietas ietvaros AS “Aquarium Investments” IPS ir sadarbojusies ar FKTK, tostarp labprātīgi apņēmusies novērst konstatētos pārkāpumus un sākusi darbu pie trūkumu novēršanai paredzēto pasākumu izpildes.

Administratīvajā līgumā ir ietverti turpmāk īstenojamie pasākumi, ko AS “Aquarium Investments” IPS apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, lai novērstu pārbaudē konstatētos pārkāpumus, pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti.

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļa
Tālruņi: 67774808, 67774807
E-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm