FKTK ir noslēgusi administratīvo līgumu ar elektroniskās naudas iestādi SIA “Transact Pro”, piemērojot SIA “Transact Pro” soda naudu, nosakot tiesiskos pienākumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidē un izsakot brīdinājumu valdes loceklim

13.11.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK), SIA “Transact Pro” un Marks Moskvins ir noslēguši administratīvo līgumu, vienojoties par veicamajiem uzlabojumiem elektroniskās naudas iestādes iekšējās kontroles sistēmā, novēršot FKTK pārbaudē konstatētos trūkumus. Līgumā arī paredzēts piemērot SIA “Transact Pro” soda naudu 71 150.00 eiro apmērā un izteikt brīdinājumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) jomas pārraudzību atbildīgajam valdes loceklim Markam Moskvinam.

Soda nauda un brīdinājums ir piemērots, jo SIA “Transact Pro” pārbaudē FKTK konstatēja, ka finanšu iestāde nebija izveidojusi tādu savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu NILLTFN jomā, kas nodrošinātu pietiekami efektīvu NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas darbību atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām, tādējādi pieļaujot šā likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus.

Pieņemot lēmumu par administratīvā līguma slēgšanu un soda naudas apmēru, FKTK ņēma vērā, ka SIA “Transact Pro” ir sadarbojusies ar FKTK administratīvās lietas ietvaros, tostarp labprātīgi apņēmusies novērst konstatētos pārkāpumus un sākusi darbu pie trūkumu novēršanai paredzēto pasākumu izpildes.

Administratīvajā līgumā FKTK un SIA “Transact Pro” ir vienojušās par turpmākajiem pasākumiem, ko SIA “Transact Pro” apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, lai novērstu pārbaudē konstatētos pārkāpumus, pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti.

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļa
Tālr. 67774808, 67774807
ieva.upleja@fktk.lv, dace.jansone@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!