FKTK izsaka brīdinājumu „SCI” AG par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumu

28.02.2013
  • Sadaļa:

Rīgā, 28.02.2013.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK izsaka brīdinājumu „SCI” AG par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumu

Šodien, 28. februārī, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome nolēma izteikt brīdinājumu Vācijā reģistrētājai kompānijai „SCI” AG par Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.1 panta otrās daļas pārkāpumu.

Veicot uzraudzības funkcijas, FKTK rīcībā nonāca informācija, ka kompānijas „SCI” AG nozīmīgas līdzdalības apmērs AS ”Kurzemes atslēga 1” pamatkapitālā ir sasniedzis 15%, kad, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu, akcionāram ir pienākums sniegt paziņojumu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu.

Ņemot vērā, ka par notikušajām izmaiņām nozīmīgas līdzdalības apjomā akcionārs ir paziņojis ar kavēšanos, to izdarot tikai pēc FKTK rakstiskā atgādinājuma, FKTK padome pieņēma lēmumu izteikt kompānijai „SCI” AG brīdinājumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumu un publicēt informāciju par šī lēmuma rezolutīvo daļu Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā, lai informētu par to arī citus finanšu instrumentu tirgus dalībniekus.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm