FKTK izsniedz atļauju AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” sniegt pakalpojumus

22.08.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu atļaut AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” no šā gada 18. septembra sniegt centrālā vērtspapīru depozitārija pakalpojumus. Latvijas Centrālais depozitārijs jau līdz šim Latvijā ir nodrošinājis vērtspapīru uzskaiti un norēķinus, tomēr šāda atļauja nepieciešama, jo stājies spēkā jauns Eiropas Savienības (ES) regulējums. 

Līdz ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 909/2014 (23.07.2014.) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (turpmāk – CSDR) stāšanos spēkā, tiek noteiktas apjomīgākas un detalizētākas prasības vērtspapīru depozitārijiem visā ES, tai skaitā nepieciešamība saņemt atļauju pakalpojumu sniegšanai.

Galvenās izmaiņas no šā gada 18. septembra

Lai arī līdz šim Latvijas Centrālā depozitārija regulējošās prasības pamatā bija noteiktas Finanšu instrumentu tirgus likumā (FITL), šo varēja uzskatīt par pašregulējošu jomu. Līdz ar jaunajām CSDR prasībām visā ES tiek noteikta virkne vienotu jaunu regulējošo prasību depozitāriju darbībai. Piemēram, Latvijas Centrālais depozitārijs ir vienīgais, kas Latvijā iegrāmato un uzskaita augstākajā līmenī publiskā apgrozībā esošus vērtspapīrus. CSDR paredz pakalpojumu sniegšanas brīvību, un atļauj jaunu pakalpojumu sniedzēju ienākšanu tirgū. Arī emitentiem CSDR paredz tiesības reģistrēt vērtspapīru emisijas jebkurā centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kurš saņēmis atļauju saskaņā ar CSDR. Tāpat Latvijas Centrālajam depozitārijam nebija noteiktas kapitāla prasības. CSDR nosaka kapitāla, riska vadības, ieguldījumu politikas un daudzas citas papildu prasības. Tāpat tiek noteiktas jaunas prasības pārvaldības jomā, kā arī organizatoriskās prasības, piemēram, nepieciešams obligāts neatkarīgs audits, nepieciešams izveidot risku pārvaldības komitejas – riska komiteju, revīzijas komiteju un atalgojuma komiteju, kā arī nepieciešams izveidot risku direktora, tehnoloģiju direktora un atbilstības direktora amatus, kuriem jābūt atsevišķām personām. CSDR arī nosaka jaunas prasības IT jomā, kā arī daudz detalizētākus noteikumus ierakstu veikšanai, kā arī informācijas par dalībniekiem un iegrāmatotiem vērtspapīriem uzglabāšanu.

Ja līdz šim Latvijas Centrālā depozitārijā atvērt kontu vērtspapīru turēšanai varēja tikai bankas, brokeru un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, tad jaunais regulējums paredz, ka jebkurš Latvijas iedzīvotājs var lūgt banku vai brokeru sabiedrību atvērt kontu AS “Latvijas Centrālais depozitārijs”, kurā tiks šķirti turēti tikai viņam piederošie vērtspapīri.

Tāpat jaunais regulējums nosaka papildu pienākumus FKTK, kas uzraudzīs AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” darbību. FKTK vismaz reizi gadā veiks depozitārija stratēģijas, sistēmu, procesu un procedūru novērtējumu. FKTK pārziņā būs arī jaunu šīs jomas pakalpojumu sniedzēju licencēšana, darbības nepārtrauktības plāna vērtēšana, noregulējuma plāna izstrāde, kā arī FKTK izskatīs sūdzības par depozitāriju, piemēram, par atteikumu sniegt pakalpojumu.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm