FKTK izsniedz licenci AS “Alpari Europe IBS” ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojuma sniegšanai

26.10.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu izsniegt AS “Alpari Europe IBS” licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojuma sniegšanai. 

AS “Alpari Europe IBS” atļauts sniegt šādus ieguldījumu pakalpojumus: darījumu ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldījumu brokeru sabiedrības rēķina un ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina.

AS “Alpari Europe IBS” atļauts sniegt šādus ieguldījumu blakuspakalpojumus: finanšu instrumentu turēšana, kredītu vai aizdevumu piešķiršana ieguldītājam darījumu veikšanai ar finanšu instrumentiem, ja komercsabiedrība, kas izsniedz kredītu vai aizdevumu, ir iesaistīta darījumā ar finanšu instrumentiem, valūtas maiņas pakalpojumi, ja tie saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu un ieguldījumu pētījuma, finanšu analīzes vai citas vispārējas rekomendācijas sniegšana darījumiem ar finanšu instrumentiem.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv
Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm