FKTK izsniedz licenci AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Hipo Fondi”” alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai

17.10.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 17.10.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK izsniedz licenci AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Hipo Fondi”” alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai

Licenci alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai ir saņēmusi AS ”Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ”Hipo Fondi””. Tā ir jau otrā licence, ko FKTK izsniedz alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldības nodrošināšanai, savukārt reģistrācijas patlaban ir atļautas sešiem pārvaldniekiem.

Līdz ar licences saņemšanu AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Hipo Fondi”” reģistrācija alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai tiks anulēta.

FKTK var pieņemt lēmumu reģistrēt sabiedrību alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanai, ja tā pārvaldē esošo fondu darbība un aktīvu apmērs atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

– pārvaldnieka pārvaldē ir fondu aktīvi (tai skaitā aktīvi, kas iegūti, izmantojot sviras finansējumu), kuru kopsumma nesasniedz 100 miljonus eiro;
– pārvaldnieka pārvaldē ir fondu aktīvi, kuru kopsumma nesasniedz 500 miljonus eiro, ar nosacījumu, ka neviena fonda darbības noteikumi neparedz izmantot sviras finansējumu un ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanu piecu gadu laikā no dienas, kad veikts pirmais ieguldījums fondā.

Taču gadījumā, ja pārvaldē esošo fondu aktīvu apmērs pārsniedz iepriekš minētos kritērijus vai pārvaldniekam ir vēlme savu darbību attīstīt arī citās dalībvalstīs, ir nepieciešams saņemt licenci.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm