FKTK izsniedz licenci SIA “DN Operator”

23.09.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 21. septembrī pieņēma lēmumu izsniegt licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai SIA "DN Operator", kas darbojas, izmantojot zīmolu "Debitum" tīmekļvietnē Debitum.network/en/.

SIA “DN Operator” izsniegtajā licencē norādītie atļautie ieguldījumu pakalpojumi ir: rīkojumu izpilde klientu vārdā, ieguldījumu konsultācijas un finanšu instrumentu izvietošana, neuzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus.

SIA “DN Operator” izsniegtajā licencē norādītie atļautie ieguldījumu blakuspakalpojumi ir: finanšu instrumentu turēšana, valūtas maiņas pakalpojumi, ja tie saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, kā arī ar finanšu instrumentu sākotnējo izvietošanu saistīto pakalpojumu sniegšana.

Pēc licences saņemšanas pārejas perioda laikā SIA “DN Operator” pārvaldītajā platformā tiks pakāpeniski pārtraukta ieguldījumu piedāvāšana cesijas līgumu noslēgšanas veidā gan jauniem, gan esošajiem klientiem, pilnībā aizvietojot tos ar finanšu instrumentu piedāvāšanu.

SIA “DN Operator” informēs klientus par izmaiņām, kas saistītas ar statusa maiņu, ieguldītājiem piemērojamajiem aizsardzības mehānismiem attiecībā uz darījumiem ar finanšu instrumentiem atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma un atbilstošās direktīvas (MiFID II) un komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIPs) prasībām, kā arī informēs klientus par ieguldītāju aizsardzības sistēmas darbību atbilstoši Ieguldītāju aizsardzības likuma prasībām. Tāpat SIA “DN Operator” ir pienākums informēt klientus, ka pārejas perioda laikā piedāvātie cesijas līgumi nav aizsargāti ar iepriekš minētiem ieguldītāju aizsardzības mehānismiem, par riskiem, kas ir saistīti ar ieguldījumiem cesijas līgumos, finanšu instrumentos un citiem būtiskiem jautājumiem.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļa
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm