FKTK izsniedz SIA “Viainvest” ieguldījumu brokeru sabiedrības licenci

30.09.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 28. septembrī nolēma izsniegt SIA "Viainvest" licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai.

Licencē atļautie ieguldījumu pakalpojumi ir: rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem, rīkojumu izpilde klientu vārdā, finanšu instrumentu izvietošana, neuzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus.

Savukārt atļautie ieguldījumu blakuspakalpojumi ir: finanšu instrumentu turēšana, ar finanšu instrumentu sākotnējo izvietošanu saistīto pakalpojumu sniegšana un valūtas maiņas pakalpojumi, ja tie saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu.

Pēc licences saņemšanas pārejas periodā SIA “Viainvest” pārvaldītajā platformā tiks pakāpeniski pārtraukta ieguldījumu piedāvāšana cesijas līgumu noslēgšanas veidā gan jauniem, gan esošajiem klientiem, pilnībā aizvietojot tos ar finanšu instrumentu piedāvāšanu.

SIA “Viainvest” informēs klientus par izmaiņām, kas saistītas ar statusa maiņu, ieguldītājiem piemērojamajiem aizsardzības mehānismiem attiecībā uz darījumiem ar finanšu instrumentiem atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma un atbilstošās direktīvas (MiFID II) un komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIPs) prasībām, kā arī informēs klientus par ieguldītāju aizsardzības sistēmas darbību atbilstoši Ieguldītāju aizsardzības likuma prasībām. SIA “Viainvest” ir pienākums informēt klientus, ka pārejas perioda laikā piedāvātie cesijas līgumi nav aizsargāti ar iepriekš minētajiem ieguldītāju aizsardzības mehānismiem, par riskiem, kas ir saistīti ar ieguldījumiem cesijas līgumos un finanšu instrumentos, kā arī citiem būtiskiem jautājumiem.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļa
sabiedrisko attiecību speciāliste
Airisa Ādamsone
tālr.: 67 774 857
e-pasts: airisa.adamsone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm