FKTK izsniegusi licenci ”Citadele Asset Management” alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai

09.01.2014
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
9.01.2014.

FKTK izsniegusi licenci ”Citadele Asset Management” alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien, 9. janvārī, nolēma izsniegt ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrībai “Citadele Asset Management” licenci alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai. Tā ir pirmā licence, ko FKTK ir izsniegusi alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldības nodrošināšanai.

Izskatot iesniegtos dokumentus, FKTK konstatēja, ka nav šķēršļu licences izsniegšanai – sabiedrības politika, procedūras, darbības plāns un finansiālais stāvoklis atbilst prasībām, lai nodrošinātu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbību.

Pērn FKTK izstrādājusi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu, ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas1 prasības, kuras mērķis ir izveidot vienotu tiesisko regulējumu ES visiem finanšu tirgus dalībniekiem, kuri sniedz alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumus.

Jaunais regulējums nosaka visiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem darbību regulējošās prasības, atbildību un uzraudzību, un vienotas prasības informācijas atklāšanai ieguldītājiem. Tas palīdzēs izvērtēt ar alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību saistīto varbūtējo risku negatīvo ietekmi uz finanšu sistēmu un veicinās efektīvu uzraudzības institūciju sadarbību šo risku pārraudzībā un mazināšanā, kā arī uzlabos fondu ieguldītāju interešu aizsardzību.

Alternatīvie ieguldījumu fondi ir fondi, kuri veic ieguldījumus ne tikai likvīdos finanšu instrumentos (akcijās, obligācijās), bet arī atvasinātajos finanšu instrumentos (izejvielās, valūtās, hedžfondos, nekustamajā īpašumā), riska kapitālā, un šiem fondiem nav ar likumu noteikti nekādi ierobežojumi ieguldījumu objektiem un ieguldījumu apmēriem vienā objektā. 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr.1060/2009 un Regulā (ES) Nr.1095/2010
 

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm