FKTK izstrādājusi SupTech stratēģiju līdz 2025. gadam

10.02.2021
  • Sadaļa:
Finanšu nozares uzraudzības procesi attīstās kopā ar tendencēm finanšu tirgos un inovācijām informāciju tehnoloģiju jomā, tāpēc Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir izstrādājusi SupTech* stratēģiju līdz 2025. gadam, lai savā darbā ieviestu efektīvus un mūsdienu tehnoloģiju iespējās balstītus risinājumus.

Stratēģijas prioritārie virzieni ir teksta atpazīšana un apstrāde, lietojot mākslīgā intelekta iespējas, padziļināta analītika un procesu automatizācija. Jauno tehnoloģiju ieviešana uzlabos uzraudzības procesu efektivitāti, tirgus dalībniekiem sadarbībā ar FKTK nodrošinot elastīgus un ērtus sadarbības risinājumus informācijas apmaiņai un regulējuma ieviešanai.

“Ar katru gadu FKTK arvien vairāk saskaras ar būtisku uzraudzības datu apjoma un detalizācijas pieaugumu, kas rada nepieciešamību attīstīt biznesa datu analītikas platformu.  FKTK ikdienas darbā ir nepieciešami mērķētāki tehnoloģiskie rīki datu apstrādei, lai mazinātu sistēmiskus riskus, kā arī uzlabotu uzraudzības procesa automatizāciju, iekšējo procesu un risku pārvaldību. Jaunās SupTech stratēģijas uzdevumi ir nodrošināt ērtu, augstu komplicētību atbalstošu analītikas vidi, uzraugot visus tirgus segmentus,” uzsver FKTK Finanšu inovāciju departamenta direktore Marine Krasovska.

Stratēģija balstās uz to sistēmu attīstības dinamiku, kas izriet no Eiropas Savienības centralizētiem lēmumiem un uzraudzības modeļiem. Jaunas tehnoloģijas, it īpaši nestrukturētu datu apstrādē, uzraudzības darbā ietaupīs laiku un ekspertu resursus. Savukārt mākslīgā intelekta iespēju apzināšana un izmantošana ļaus identificēt tādas sakarības, riskus un problēmas uzraudzības un regulācijas procesā, kas ir sarežģīti izdarāms ar cilvēka veiktām izpētes metodēm.

Saskaņā ar SupTech stratēģiju jau 2021.gadā FKTK plāno efektivizēt uzraudzības procesus, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā attīstot Network analysis tehnoloģiju, kas ar matemātisko analīzi savstarpēji saistītiem notikumiem vai objektiem sniedz iespēju veidot tīkla vizualizāciju. Tas ļauj palielināt datu vērtību, bagātinot to saprotamību un interpretāciju. Savukārt finanšu tirgus uzraudzībā un atskaišu uzlabošanā tiks izmantota Robotic Process Automation tehnoloģija, kas veic ieprogrammētas, automātiski veicamas, atkārtojošas darbības vienā vai starpprogrammatūras vidē. Tāpat plānots ieviest un attīstīt Predictive analytics – statistiskās modelēšanas metodi, lai prognozētu rādītāju izmaiņas nākotnē.

Lai veicinātu jauno tehnoloģiju pielietojumu un apgūšanu, FKTK izveidota arī eksperimentālā informācijas tehnoloģiju laboratorija, kurā plānots īstenot projektus, kas pilnveidos FKTK uzraudzības procesu un ekspertu kompetences.

* SupTech – uzraudzības darbā izmantotās tehnoloģijas

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
Vadītāja Dace Jansone
tālr.: 67774808
e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm