FKTK izteikusi brīdinājumu Artūram Štrausam par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumu

05.07.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
05.07.2013.

FKTK izteikusi brīdinājumu Artūram Štrausam par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome 2013. gada 27. jūnija sēdē pieņēma lēmumu izteikt brīdinājumu Artūram Štrausam par Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk – FITL) 61.1 panta otrās daļas pārkāpumu. Veicot uzraudzības funkcijas, FKTK konstatēja, ka Artūrs Štrauss kā persona, kurai bija netieša veida nozīmīga līdzdalība AS “Grobiņa”, nav savlaicīgi paziņojis par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu.

AS “Grobiņa” akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū – biržas “NASDAQ OMX Riga” Otrajā sarakstā, tādējādi minētajai akciju sabiedrībai, tās akcionāriem un personām, kuras nozīmīgu līdzdalību iegūst vai zaudē netiešā veidā, ir jāievēro FITL prasības obligātās informācijas atklāšanā.

Artūram Štrausam bija netieša veida nozīmīga līdzdalība AS “Grobiņa” ar SIA ”Finsol” starpniecību (laikā, kad SIA ”Finsol” ieguva nozīmīgu līdzdalību AS ”Grobiņa”, sabiedrības nosaukums bija SIA ”FinSol”; laikā no 21.08.2012. līdz 08.05.2013. – SIA ”Invex Fondi”), kurā viņam piederēja 51% kapitāldaļu. 2012. gada 22. augustā SIA ”Finsol” atsavināja tai tiešā viedā piederošās 206 366 AS “Grobiņa” akcijas, samazinot savu nozīmīgu tiešo līdzdalību no 41.27% līdz 0%. Ņemot vērā, ka Artūrs Štrauss, kuram ar minētās kontrolētās komercsabiedrības starpniecību bija netieša veida līdzdalība AS ”Grobiņa” 41.27% apmērā, FITL noteiktajā termiņā nepaziņoja par netiešas nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu, FKTK pieņēma lēmumu izteikt brīdinājumu par FITL 61.1 panta otrās daļas pārkāpumu.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm