FKTK izveidojusi virtuālo vidi “Inovāciju Smilškaste”

22.12.2017
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir radījusi jaunu virtuālu informatīvu vidi Inovāciju Smilškaste, kurā būs iespēja vienuviet iegūt informāciju un uzzināt aktualitātes par inovācijām un to iespējām Latvijas finanšu sektorā, noskaidrot svarīgus ar FinTech saistītus praktiskus jautājumus, kā arī tiešā veidā uzrunāt FKTK ekspertus.

Informatīva vide Inovāciju Smilškaste paredzēta topošajiem un esošajiem inovatīvo pakalpojumu radītājiem un sniedzējiem, lai tiem būtu iespēja vienuviet saņemt pēc iespējas plašu, objektīvu un skaidru priekšstatu par spēkā esošo regulējumu, un nosacījumiem licences vai reģistrācijas saņemšanai. Tāpat ar šīs vietnes starpniecību FKTK sniegs atbildes uz svarīgākajiem un biežāk uzdotajiem jautājumiem, kurus mūsu eksperti saņem par inovatīvu finanšu pakalpojumu sniegšanas iespējām Latvijā.

Gunta Razāne, FKTK priekšsēdētāja vietniece:Pēc šogad veiksmīgi aizsāktā diskusiju cikla “FKTK Dialogs” secinājām, ka būtiski ir veicināt vienotu izpratni par inovatīvu finanšu pakalpojuma jēdzienu, definējumiem, to iespējām un vēl neapzinātajiem riskiem, ko tie nesīs finanšu sektoram un patērētājam. FKTK, kā finanšu nozares uzraugam ir jāatrod līdzsvars starp regulējošām prasībām, patērētāju aizsardzību, vienlaikus neliedzot īstenot inovatīvas idejas. Tādēļ šobrīd ir radīta Inovāciju Smilškaste, lai sniegtu praktisku pienesumu finanšu sektora iespēju daudzveidībai un pakalpojumu efektivitātei. Mēs ceram, ka šī jaunā FKTK virtuālā vide Inovāciju Smilškaste būs kā sarunu platforma, kas veicinās tiešu dialogu starp regulatoru un tiem tirgus dalībniekiem, kuri vēlas ieviest inovatīvus risinājumus finanšu pakalpojumu sniegšanā. FKTK ieskatā Latvijā jau strādājošajiem finanšu tirgus dalībniekiem, kā arī jaunpienācējiem, ir visas iespējas attīstīt globāli konkurētspējīgus, kvalitatīvus, klientam pievilcīgus un mūsdienīgus pakalpojumus, tādējādi veicinot finanšu sektora attīstību“.

Virtuālajā vidē Inovāciju Smilškaste ir pieejama informācija par licences/atļaujas nepieciešamību inovatīva pakalpojuma sniegšanai, FKTK ekspertu skaidrojumi par tiesību normām un to interpretācijas iespējām. Tāpat šajā vidē atrodami viedokļi un definējumi, kas saistīti ar inovatīviem finanšu pakalpojumu risinājumiem, kā arī tiek piedāvāta tieša saziņa ar FKTK ekspertiem. Inovāciju Smilškastē informācija regulāri tiks atjaunināta un paplašināta, sekojot tirgus dalībnieku vēlmēm un rosinājumiem turpmākiem diskusiju tematiem.

Jaunā virtuālajā vide pieejama FKTK mājas lapā www.fktk.lv, uzklikšķinot uz banera “FKTK Inovāciju Smilškaste”.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808, 29467009
E-pasts: agnese.licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm