FKTK izvērtēs ABLV Bank AS projektu par pašlikvidāciju

27.02.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) nekavējoties sāks vērtēt bankas pašlikvidācijas projektu, tiklīdz tā būs oficiāli saņēmusi ABLV Bank AS akcionāru sapulces lēmumu un bankas iesnieguma projektu par pašlikvidāciju. 

Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, FKTK ne ilgāk kā 30 dienu laikā izskatīs saņemto informāciju, tai skaitā pēdējo kredītiestādes pārskatu, kas atspoguļo bankas finanšu stāvokli un izvērtēs ABLV Bank spēju noteiktajā termiņā un pilnā apmērā izpildīt tās saistības pret kreditoriem. Ja FKTK akceptēs bankas projektu par pašlikvidāciju, FKTK iesniegs lēmuma projektu Eiropas Centrālajai bankai (ECB) par kredītiestādei izsniegtās licences anulēšanu.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš: “Mēs lieki laiku nekavēsim. Tas ir saprotami, ka skaidrībai šādos jautājumos un šajā brīdī ir jābūt pēc iespējas ātri. Secīgi procesi, raita lēmumu izskatīšana un savlaicīga informācija – to nodrošinās FKTK, tādējādi veicinot visu Latvijas banku klientu pārliecību par noteiktu kārtību un stabilitāti mūsu valsts finanšu sektorā.”

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, kredītiestādes pašlikvidāciju veic bankas akcionāru sapulces ievēlēts likvidators.

ABLV Bank AS pašlikvidācijas projekts neietekmēs valsts garantētas atlīdzības izmaksas procesu bankas klientiem. Garantēto atlīdzību izmaksa tiks uzsākta ne vēlāk kā 8. darba dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanas, t.i., ne vēlāk kā 07.03.2018.

Aicinām klientus sekot līdzi FKTK publiskajiem paziņojumiem par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, vietu un atlīdzības izmaksu sākšanas laiku.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
Tālr: + 371 67774808; +371 67774807
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv, Ieva.Upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm