FKTK: klientu sniegtā informācija bankām tiek aizsargāta un nav publiski izmantojama

27.04.2016
  • Sadaļa:
FKTK aicina banku klientus piedalīties anketēšanā politiski nozīmīgu personu noskaidrošanai, izpētei un darījumu uzraudzībai un atsaucīgi un godīgi atbildēt uz banku uzdotajiem jautājumiem, jo šī likuma prasība ir visas sabiedrības interesēs. FKTK arī atgādina, ka klienta konfidencialitātes princips nav atcelts – visa informācija, ko klients sniedz bankai, tiek izmantota tikai bankas vajadzībām, lai pildītu likumā noteiktos uzdevumus, un tā nekādā gadījumā nav publiska informācija. 

Latvijas bankas drīzumā sāks (dažas jau ir sākušas) savu klientu anketēšanu, lai izvērtētu, vai klients atbilst politiski nozīmīgu personu kategorijai. Klientu pienākums ir sniegt pilnīgu un patiesu informāciju, lai tiktu korekti izpildītas likuma prasības. Nesen apstiprinātie grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likumā paredz, ka paplašināts to personu loks, uz ko attiecināma politiski nozīmīgas personas definīcija, tai skaitā pašvaldību vadītāji, politiski nozīmīgas personas brāļi/māsas un citas personas, ar kurām politiski nozīmīgai personai ir ciešas attiecības.

Kristaps Markovskis, Atbilstības kontroles departamenta Normatīvā nodrošinājuma daļas vadītājs: “Šis process nepieciešams, jo ir būtiski īstenot kontroli arī pār tādu personu darījumiem, kuras potenciāli var tikt iesaistītas prettiesisko darbību veikšanā. Bankām ir nepieciešama šāda informācija, lai, sadarbojoties ar valsts institūcijām, spētu identificēt šādas darbības. Jo visbiežāk politiski nozīmīgas personas prettiesisko darbību – kukuļošanu, krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju – īsteno caur saistītām personām – radiniekiem, laulātajiem, draugiem un darījumu partneriem.”

FKTK atgādina, ka klientu dati var tikt nodoti citām atbildīgajām institūcijām tikai Kredītiestāžu likuma 63. pantā noteiktajos gadījumos, piemēram, izmeklēšanas gadījumos. Banku pienākums ir garantēt visu savu klientu personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu saskaņā ar Kredītiestāžu likumu. Šī norma attiecas arī uz visām ziņām un dokumentiem, ko banka iegūst, izpildot NILLTFN likuma prasības. Šādas ziņas banka var sniegt tikai pašam klientam un to likumīgajiem pārstāvjiem.

Jāuzsver, ka tiem klientiem, kuri savus bankas kontus izmanto likumīgai naudas plūsmai, nav jājūtas uztrauktiem, jo banku pastiprināta uzraudzība skars tikai to klientu loku, kuru darījumos vai konta apgrozījumā būs vērojamas neparastu vai aizdomīgu darījumu pazīmes.

Iepriekš minēto grozījumu NILLTFN likumā mērķis ir pastiprināt cīņu pret noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, kas iegūti izmantojot publisko varu privātā labuma gūšanai, tai skaitā koruptīvos darījumos. Bankas visur pasaulē bieži tiek izmantotas korupcijā iegūtu līdzekļu legalizācijai un finanšu iestādēm ir būtiska loma, lai novērstu šo līdzekļu legalizāciju un korupcijas apkarošanu. Līdz ar to arī bankām un citām finanšu iestādēm tiek pastiprinātas prasības klientu izpētei un darījumu uzraudzībai. Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā ne tikai starptautiski noteiktos standartus, bet arī labāko starptautisko praksi un rekomendācijas.

Atbildes uz citiem jautājumiem par šo tematu iespējams rast arī FKTK mājas lapā šajā informatīvajā sagatavē “Jautājumi un atbildes par politiski nozīmīgu personu padziļinātu pārbaudi korupcijas risku novēršanas nolūkos”: http://bit.ly/1SK5uKi

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm