FKTK konstatē Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumus AS “Tosmares kuģubūvētava” darbībā

11.01.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 08.01.2019. pieņēma lēmumu publiskā paziņojumā norādīt, ka AS “Tosmares kuģubūvētava” ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, noteiktajā termiņā nenodrošinot 2017. gada revidētā pārskata, finanšu informācijas par 2018. gada trim pārskata gada mēnešiem un starpperiodu pārskata par 2018. gada pirmajiem sešiem pārskata gada mēnešiem publiskošanu. Tāpat AS “Tosmares kuģubūvētava” nav izpildījusi Regulas Nr. 596/2014 17. panta prasības attiecībā uz iekšējās informācijas atklāšanu.

Publisks paziņojums kā sankcija noteikta, jo AS “Tosmares kuģubūvētava” ir pasludināts maksātnespējas process, un tās akcijas ir izslēgtas no regulētā tirgus.

FKTK norāda, ka gadījumā, ja AS “Tosmares kuģubūvētava” pieļauto pārkāpumu rezultātā ir aizskartas ieguldītāju intereses, šādas sankcijas piemērošana ļaus šiem ieguldītājiem izvērtēt iespēju vērsties tiesā ar prasību par zaudējumu atlīdzības piedziņu.

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm