FKTK konstatē Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma normas pārkāpumu Asjas Bernes, Nikas Bernes, Nadeždas Fiļas rīcībā

01.10.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 28. septembrī nolēma Asjai Bernei, Nikai Bernei un Nadeždai Fiļai piemērot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā paredzēto sankciju – izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo personu un pārkāpuma būtību.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums paredz, ka persona, kura vēlas iegūt būtisku līdzdalību sabiedrībā, par to iepriekš paziņo FKTK, kas likumā noteiktajā kārtībā izvērtē personas atbilstību likumā noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz būtiskas līdzdalības ieguvējiem ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā un vai nu neiebilst pret būtiskas līdzdalības iegūšanu vai pieņem lēmumu par aizliegumu iegūt būtisku līdzdalību ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums paredz FKTK tiesības piemērot likumā noteiktās sankcijas un uzraudzības pasākumus, ja persona ir ieguvusi būtisku līdzdalību ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā, neievērojot likumā noteikto kārtību.

Administratīvo lietu ietvaros FKTK konstatēja, ka Asja Berne, Nika Berne un Nadežda Fiļa ieguva netiešu būtisku līdzdalību ABLV Asset Management, IPAS, neievērojot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 7.¹ pantā noteikto kārtību, proti, pirms FKTK iesniegts paziņojums par nodomu iegūt būtisku līdzdalību un pirms saņemta FKTK atļauja būtiskas līdzdalības iegūšanai.

Ņemot vērā minētos pārkāpumus, FKTK padome 28. septembrī nolēma Asjai Bernei un Nikai Bernei piemērot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā paredzēto sankciju – izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo personu un pārkāpuma būtību.

Tāpat FKTK padome 28. septembrī nolēma Nadeždai Fiļai piemērot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā paredzēto sankciju – izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo personu un pārkāpuma būtību.

Lemjot par piemērojamo sankciju, FKTK ņēma vērā, ka personas sadarbojās ar FKTK un tomēr iesniedza FKTK paziņojumus par būtiskas līdzdalības iegūšanu ABLV Asset Management, IPAS, lai gan tas notika tikai pēc tam, kad netieša būtiska līdzdalība sabiedrībā jau bija iegūta. Tāpat FKTK ņēma vērā faktu, ka līdzdalība iegūta netiešā veidā, proti, caur akcionāru ķēdi, tādējādi personām pastāv mazāka ietekme uz lēmumu pieņemšanu sabiedrībā.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļa
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67 774 807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm