FKTK konstatē pārkāpumus SIA “Viainvest” darbībā

14.10.2022
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir konstatējusi, ka SIA "Viainvest" ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma, Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju riska pārvaldības normatīvo aktu prasības.

Jau iepriekš vēstīts, ka FKTK padome 28.09.2021. izsniedza SIA “Viainvest” licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai. Ņemot vērā SIA “Viainvest” iepriekšējās uzņēmējdarbības specifiku, kas jāpielāgo finanšu tirgu regulējošo prasību ietvaram, pēc licences saņemšanas pārejas periodā SIA “Viainvest” pārvaldītajā platformā pakāpeniski bija jāpārtrauc ieguldījumu piedāvāšana cesijas līgumu noslēgšanas veidā gan jauniem, gan esošajiem klientiem, pilnībā aizvietojot tos ar finanšu instrumentu piedāvāšanu.

FKTK konstatēja, ka pārejas perioda plānā noteiktās darbības noteiktajā termiņā nav izpildītas. Turklāt FKTK veiktās pārbaudes ietvaros  konstatējai NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības normatīvo aktu pārkāpumus SIA “Viainvest” darbībā. SIA “Viainvest” bija apņēmusies noteiktos termiņos nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas (IKS) atbilstību normatīvo aktu prasībām, taču pasākumi IKS stiprināšanai netika pienācīgi veikti.

SIA “Viainvest” izprot, atzīst un ņem vērā FKTK konstatētos pārkāpumus, līdz ar to 12.10.2022. starp SIA “Viainvest” un FKTK noslēgts administratīvais līgums, kas paredz piemērot brīdinājumu par Finanšu instrumentu tirgus likuma un Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma pārkāpumiem, kā arī soda naudu 21 277.58 eiro par NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības normatīvo aktu pārkāpumiem. FKTK, piemērojot sankcijas, ņēma vērā, ka SIA “Viainvest” ir novērsusi pārkāpumus ieguldījumu pakalpojumu jomā, un turpina darbu pie pasākumiem IKS pilnveidošanai NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomā.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļas
vadītāja Dace Jansone
tālr.: 67774808
e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm