FKTK konstatē SSE Baltic Opportunities Limited pārkāpumu un tās direktora Genes Zolotareva atbildību

18.06.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 15.06.2021. ir konstatējusi, ka SSE Baltic Opportunities Limited ir pārkāpusi prasības attiecībā uz savlaicīgu paziņojumu iesniegšanu par darījumiem un to atbilstību tehniskajiem standartiem, konstatēta arī Genes Zolotareva atbildība par pārkāpumu.

AS “Baltic Technology Ventures” pārvaldības pienākumus veic Gene Zolotarevs, kurš ir SSE Baltic Opportunities Limited direktors un AS “Baltic Technology Ventures” valdes loceklis. SSE Baltic Opportunities Limited ir uzskatāma par Genes Zolotareva, kas veic pārvaldības pienākumus, cieši saistītu personu Regulas Nr. 596/2014 3. panta 1. punkta 26. apakšpunkta izpratnē.

FKTK ir konstatējusi Genes Zolotareva atbildību par SSE Baltic Opportunities Limited pārkāpumiem attiecībā uz prasībām par cieši saistītas personas paziņojumu savlaicīgu iesniegšanu un to atbilstību tehniskajiem standartiem attiecībā uz formātu un veidni, ko nosaka Regulas Nr. 596/2014 19. panta 1. punkts un Īstenošanas regulas Nr. 2016/523 prasības.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm