FKTK: Latvijā ir augstas prasības nerezidentu naudas plūsmas kontrolē

21.03.2013
  • Sadaļa:

Rīgā 21.03.2013.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

FKTK: Latvijā ir augstas prasības nerezidentu naudas plūsmas kontrolē

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) norāda, ka Latvijā pastāv speciālu pasākumu kopums tieši nerezidentu noguldījumu naudas plūsmas pārraudzībai, un FKTK eksperti regulāri veic uzraudzību, lai šīs darbības tiktu nodrošinātas visās Latvijā bankās.

FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis norāda: “Nav pamata sagaidīt, ka tuvāko dienu laikā Latvijas finanšu sektorā ienāks liela nezināmas izcelsmes naudas plūsma, jo Latvijā ir vienas no augstākajām prasībām nerezidentu klientu izvērtēšanā, t. sk. tiek veikta arī klientu padziļināta izpēte. Tāpat nav patiesi izteikumi, ka Latvija varētu kļūt par Kipru Nr.2, jo abu valstu finanšu sektoru apmēri un to nozīme ekonomikā ir ļoti atšķirīga. Kiprā finanšu pakalpojumu joma, tai skaitā banku sektors, bet arī saistītie finanšu pakalpojumi, ir 40% no iekšzemes kopprodukta, kamēr Latvijā kopumā finanšu sektors ir 3-3,5% no iekšzemes kopprodukta.”

Saistībā ar situāciju Kiprā FKTK priekšsēdētājs K. Zakulis šonedēļ ir aicinājis Latvijas bankas fokusēties uz klientu un finanšu plūsmu kvalitātes izvērtēšanu. FKTK arī līdz šim ir strādājusi ar bankām šajā virzienā un aicinājusi rūpīgi vērtēt ienākošās naudas izcelsmi un pārzināt savu klientu darbību. Piemēram, jauna klienta izpēte Latvijas bankās paredz vairākus soļus, un šis process var reizēm prasīt nedēļām ilgu laiku. Lai nerezidenti, kuri neveic Latvijā saimniecisko darbību (t. sk. ārzonu kompānijas) varētu veikt līdzekļu izvietošanu Latvijas bankās, tiem vispirms nepieciešams atvērt kontu kādā Latvijas bankā.

Konta atvēršana un uzraudzība tiek īstenota vairāku soļu ietvaros:
1.solis: Banka veic klienta identifikāciju un iegūst nepieciešamo informāciju no klienta, lai varētu veikt tā izpēti un lemt par konta atvēršanu vai neatvēršanu.
2.solis:Ja kompānijas komercdarbība nav saistīta ar Latvijas Republiku, tad Bankai saskaņā ar FKTK normatīvajiem noteikumiem jāveic klienta padziļināta izpēte (tai skaitā iegūstot informāciju par darbības veidu, galvenajiem sadarbības partneriem, plānoto darījumu apmēru un naudas līdzekļu izcelsmi). Balstoties uz iegūto informācija banka nosaka klienta riska līmeni un lemj par konta atvēršanu vai neatvēršanu.
3.solis: Bankai pēc konta atvēršanas klientam, kurš neveic komercdarbību Latvijas Republiku, saskaņā ar FKTK noteikumiem jāveic klientu padziļināta izpēte un veikto darījumu pastiprināta uzraudzība, ja mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz 200`000 latu ekvivalentu vai gada kredīta apgrozījums pārsniedz 2`000`000 latu ekvivalentu.

Savukārt Klientu padziļināta izpēte, ko banka veic darījumu attiecību laikā ietver vismaz šādas darbības:
– klienta kontā veikto darījumu atbilstības salīdzināšana klienta deklarētajai saimnieciskajai darbībai;
– papildu informācijas iegūšana, lai pārliecinātos, ka klienta norādītais vai finanšu iestādes noskaidrotais patiesais labuma guvējs tiešām ir patiesais labuma guvējs;
– klienta kontā esošo finanšu līdzekļu izcelsmes noskaidrošana;
– klienta saimnieciskās vai personiskās darbības analīze

Latvijas normatīvais regulējums izstrādāts balstoties uz ES direktīvām un FATF rekomendācijām. Starptautiskā organizācija Moneyval 2011/2012.gadā ir vērtējusi Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas sistēmu, atzīstot to par atbilstošu starptautiskām prasībām.

Papildu informācijai:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par Finanšu un kapitāla tirgus komisiju:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm