FKTK mainījusi regulējumu klientu izpētei, stiprinot finanšu iestāžu iespējas riskos balstītas pieejas īstenošanā

18.01.2021
  • Sadaļa:
Lai stiprinātu riskos balstītu pieeju un nodrošinātu, ka klientu izpētes pasākumi ir koncentrēti konkrētu risku identificēšanai un pārvaldībai, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir izstrādājusi noteikumus "Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un informācijas tehnoloģiju prasību normatīvie noteikumi" (Noteikumi), kas aizstās līdzšinējo regulējumu klientu izpētes un informācijas tehnoloģiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas jomā.

Noteikumi izstrādāti sadarbībā ar nozari, un tajos ietvertās prasības vērstas uz to, lai nodrošinātu adekvātus, riskos balstītā pieejā veiktus klientu izpētes un padziļinātās izpētes pasākumus. Noteikumu mērķis ir sekmēt klienta izpētes un klienta padziļinātās izpētes veikšanu riskam atbilstošā un samērīgā apjomā.

Paredzams, ka, stiprinot riskos balstītu pieeju, finanšu iestāžu klientiem pieprasītā informācija būs fokusēta uz konkrētiem riskiem, tādējādi finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku resursus būs iespēja koncentrēt būtisko NILLTPF risku pārvaldībai. Turklāt arī finanšu iestāžu klienti, kuriem piemīt zemāks risks, tiks mazāk apgrūtināti ar vispārīgas informācijas pieprasīšanu. Papildus noteikumos ir iekļautas kredītiestāžu informācijas tehnoloģiju risinājumu prasības.

Noteikumu prasības būs saistošas kredītiestādēm, maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, ciktāl tās sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas pakalpojumus, apdrošināšanas starpniekiem, ciktāl tie sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas pakalpojumus, pārapdrošināšanas sabiedrībām un visu šo subjektu dalībvalstu un trešo valstu filiālēm Latvijas Republikā, kā arī krājaizdevu sabiedrībām.

Noteikumi izstrādāti, ievērojot Eiropas Banku iestādes 04.01.2018. Kopīgās pamatnostādnes saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 17. pantu un 18. panta 4. punktu par vienkāršotu un pastiprinātu klienta uzticamības pārbaudi un faktoriem, kas kredītiestādēm un finanšu iestādēm ir jāņem vērā, novērtējot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku, kurš saistīts ar darījumu attiecībām un gadījuma rakstura darījumiem.

Noteikumi 18. janvārī publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/op/2021/11.10.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vadītāja Dace Jansone
tālr.: 67774808
e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!