FKTK nemaina pretcikliskās kapitāla rezerves normu, atstājot to 0% apmērā

28.04.2021
  • Sadaļa:
Ņemot vērā aktuālo cikliskā sistēmiskā riska novērtējumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2021. gada 27. aprīlī nolēmusi nemainīt pretcikliskās kapitāla rezerves (PKR) normu riska darījumiem, kuri noslēgti ar Latvijas iekšzemes klientiem, nosakot to 0% apmērā.

Sākot ar 2015. gadu, FKTK reizi ceturksnī nosaka un publisko PKR normu darījumiem ar Latvijas iekšzemes klientiem, ko 12 mēnešus pēc noteikšanas jāsāk izmantot Latvijas un ārvalstu bankām, bet noteiktos gadījumos arī ieguldījumu brokeru sabiedrībām, veicot kredītiestādei specifiskās PKR normas aprēķinu.

PKR ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka kredītiestādes ekonomiskās izaugsmes laikā uzkrāj pietiekamu kapitāla bāzi, lai varētu absorbēt zaudējumus lejupslīdes laikā – tā kalpos kā sava veida “drošības spilvens” kredītiestādēm, lai tās būtu spējīgas turpināt kreditēšanu arī nelabvēlīgos ekonomiskos apstākļos.

PKR norma tiek noteikta, balstoties uz metodoloģiju, kas noteikta spēkā esošajās Eiropas Sistēmisko Risku Kolēģijas rekomendācijās, t.sk. ņemot vērā attiecīgajam ceturksnim aprēķināto PKR orientieri, kā arī citus mainīgos lielumus, kurus uzskata par būtiskiem cikliskā sistēmiskā riska intensitātes novērtēšanai.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Direktīva 2019/878, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem, maina kārtību, kā dalībvalstis nosaka PKR normu. Turpmāk pēc šo jauno prasību ieviešanas Kredītiestāžu likumā FKTK kā līdz šim reizi ceturksnī turpinās novērtēt cikliskā sistēmiskā riska intensitāti un noteiktās PKR normas atbilstību, kā arī publicēt cikliskā sistēmiskā riska novērtējumu tīmekļvietnē www.fktk.lv. Savukārt lēmums par jaunas PKR normas noteikšanu tiks pieņemts tikai gadījumos, kad būs nepieciešams mainīt tās apmēru.

Noteikto PKR normu 0% apmērā kredītiestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves aprēķinā izmantos, sākot ar 2022. gada 1. maiju, un tā paliks spēkā līdz brīdim, kad, ņemot vērā ciklisko sistēmisko risku novērtējumu, FKTK padome nolems palielināt noteiktās PKR normas apmēru.

Plašāka informācija par makroprudenciālo uzraudzību Latvijā un PKR piemērošanu atrodama FKTK tīmekļvietnes sadaļā par makroprudenciālo uzraudzību.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm