FKTK nemaina pretcikliskās kapitāla rezerves normu, atstājot to iepriekš noteiktajā 0% apmērā

29.04.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 29.04.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK nemaina pretcikliskās kapitāla rezerves normu, atstājot to iepriekš noteiktajā 0% apmērā

Ņemot vērā, ka kopējā makroekonomiskā un finanšu sektora situācija ir stabila un pašreizējie kreditēšanas izaugsmes tempi liecina, ka pārmērīgas kreditēšanas risks ir zems, šodien Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome nolēma atstāt bez izmaiņām pretcikliskās kapitāla rezerves (PKR) normu, nosakot to 0% apmērā. Šo normu kredītiestādēm specifiskās PKR normas aprēķinā būs jāsāk izmantot no 2016. gada 1. maija, bet tā kā norma noteikta 0% apmērā, papildu kapitāla rezerves prasība darījumiem ar Latvijas rezidentiem bankām nebūs nepieciešama.

Jau ziņots, ka, sākot ar šo gadu, FKTK reizi ceturksnī nosaka un publisko PKR normu darījumiem ar Latvijas rezidentiem, ko 12 mēnešus pēc noteikšanas sāks izmantot Latvijas un ārvalstu bankas, bet noteiktos gadījumos arī ieguldījumu brokeru sabiedrības, veicot kredītiestādei specifiskās PKR normas aprēķinu. PKR ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka kredītiestādes ekonomiskās izaugsmes laikā uzkrāj pietiekamu kapitāla bāzi, lai varētu absorbēt zaudējumus lejupslīdes laikā – tā kalpos kā sava veida “drošības spilvens” kredītiestādēm, lai tās būtu spējīgas turpināt kreditēšanu arī nelabvēlīgos ekonomiskos apstākļos.

PKR tiek noteikta, balstoties uz vairākiem rādītājiem – attiecīgajam ceturksnim aprēķināto PKR orientieri, mainīgajiem lielumiem, kurus uzskata par būtiskiem cikliskā sistēmiskā riska novērtēšanai, kā arī spēkā esošajām Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas rekomendācijām. Saskaņā ar pašreizējām kreditēšanas un iekšzemes kopprodukta izaugsmes tempu prognozēm arī tuvāko divu gadu laikā šo normu nebūs nepieciešams paaugstināt.

Plašākā informācija par makroprudenciālo uzraudzību Latvijā un pretcikliskās kapitāla rezerves piemērošanu FKTK mājas lapas sadaļā “Makroprudenciālā uzraudzība”: http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/makroprudenciala_uzraudziba/2015-01-23_makroprudenciala_uzraudziba/

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774808, 26893967
marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm