FKTK nosaka stratēģiskās prioritātes turpmākajiem trīs gadiem

27.02.2015
  • Sadaļa:

Rīgā 27.02.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK nosaka stratēģiskās prioritātes turpmākajiem trīs gadiem

Lai pēc iespējas efektīvāk īstenotu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) funkcijas, veicinot finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti, kā arī ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību, FKTK padome apstiprinājusi “Finanšu un kapitāla tirgus regulēšanas un pārraudzības stratēģiju 2015.–2017. gadam”, izvirzot sešas stratēģiskās prioritātes, kurām nākamajos trīs gados tiks pievērsta īpaša uzmanība.

FKTK stratēģiskās prioritātes 2015.-2017. gadam:

Pilnveidot Latvijas finanšu sektora regulatīvo vidi ES vienotā tirgus kontekstā
Finanšu sektora regulējuma pilnveidošana paredz Latvijas finanšu sektoram un uzraudzības mērķiem atbilstošas un samērīgas regulatīvās vides pilnveidošanu ES vienotā tirgus kontekstā.

Radīt efektīvi funkcionējošu makrouzraudzības mehānismu sadarbībā ar Latvijas Banku un Finanšu ministriju
Makrouzraudzības būtiska stiprināšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem uzraudzības ietvara stiprināšanas procesā, lai savlaicīgi identificētu sistēmiskos riskus un veiktu šo risku novēršanas vai mazināšanas pasākumus, piemērojot atbilstošos instrumentus.

Attīstīt un padarīt efektīvākas finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības metodes, instrumentus un praksi
Līdz ar Latvijas iestāšanos eirozonā Latvija automātiski pievienojās vienotajam uzraudzības mehānismam. Ņemot vērā jaunos izaicinājumus, nākamajos trīs gados plānots panākt uzraudzības metožu, instrumentu un prakses atbilstību ECB principiem, turpinot aktīvu un abpusēji produktīvu sadarbību ar ECB, ņemot vērā arī Latvijas finanšu sektora specifiku.

Sekmēt Latvijas apstākļiem atbilstošu, ilgtspējīgu un finanšu pakalpojumu patērētājiem drošu un atbildīgu tirgus dalībnieku darbības biznesa modeļu ieviešanu
Ņemot vērā izmaiņas globālajā un Latvijas finanšu tirgū, kas ietekmē arī tirgus dalībnieku biznesa lēmumus un darbību, plānots pievērst lielāku uzmanību izmaiņām un tendencēm tirgus dalībnieku darbības stratēģijās, uzturot pastāvīgu un atklātu dialogu ar tirgus dalībniekiem, lai pēc iespējas precīzāk novērtētu riskus un laicīgāk veiktu nepieciešamos pasākumus tirgus attīstības veicināšanai.

Ieviest ES sistēmā integrētu un Latvijas finanšu sektoram atbilstošu, efektīvi funkcionējošu noregulējuma mehānismu, t.sk. uzlabot krīzes novēršanas instrumentus
Lai nodrošinātu FKTK kā nacionālās kompetentās iestādes uzdevumu (Noregulējuma iestādes funkciju) izpildi, kā viena no prioritātēm izvirzīta ES sistēmā integrēta un Latvijas finanšu sektoram atbilstoša, efektīvi funkcionējoša noregulējuma mehānisma ieviešana, lai stiprinātu tirgus dalībnieku uzraudzību un pilnveidotu krīzes novēršanas instrumentus, aizstāvētu sabiedrības intereses noregulējuma procesā un saglabātu finanšu stabilitāti valstī.

Proaktīvi informēt sabiedrību un celt tās finanšu pratības līmeni
Uzskatot, ka finanšu zināšanas ir mūsdienīgas sabiedrības nepieciešamība, kā viena no prioritātēm ir nosaukta finanšu pratības līmeņa celšana. Tā paredz klientu izpratnes veicināšanu gan par finanšu pakalpojumiem un to riskiem, gan par finanšu sektora darbības būtību, lai klientiem būtu iespēja pieņemt pamatotus lēmumus par katra finanšu pakalpojuma izvēli. Tāpat arī turpmāk FKTK nodrošinās plašas informācijas pieejamību gan par uzrauga darbību, gan par aktualitātēm finanšu sektorā, gan arī piedaloties aktuālo jautājumu skaidrošanā, kas ir sabiedrības un mediju dienas kārtībā.

FKTK stratēģiskās prioritātes 2015.-2017. gadam: http://www.fktk.lv/texts_files/STR_2015_2017-FKTK.pdf

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67774808
marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm