FKTK noslēdz administratīvo līgumu ar Akciju sabiedrība “Citadele banka”

30.04.2020
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) un Akciju sabiedrība "Citadele banka" (turpmāk – Banka) ir noslēgušas administratīvo līgumu par 2018. gadā FKTK veikto bankas darbības pārbaudi, abām pusēm vienojoties par nepieciešamo pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) jomas tālākai pilnveidošanai.

FKTK 2018. gadā Bankā veica regulāro klātienes pārbaudi, kuras laikā konstatēja, ka iekšējās kontroles sistēmā NILLTPFN jomā bija atsevišķi trūkumi. Banka nebija nodrošinājusi savai darbībai un klientiem piemītošo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTPF) risku pārvaldīšanai pietiekamu atsevišķu iekšējās kontroles sistēmas komponenšu darbību. Piemēram, atsevišķos gadījumos nebija ieguvusi un dokumentējusi pamatojošu informāciju par klienta patieso labuma guvēju; atsevišķos gadījumos nebija pievērsusi pietiekamu uzmanību klientu veiktajiem sarežģītiem, savstarpēji saistītiem darījumiem un nebija ieguvusi klientu saimniecisko darbību pamatojošus dokumentus; atsevišķos gadījumos nebija nodrošinājusi savlaicīgu un kvalitatīvu klienta izpētes veikšanu un tās dokumentēšanu, kā arī nebija savlaicīgi lēmusi par darījuma attiecību ar klientu izbeigšanu, ja nav bijis iespējams veikt klienta padziļināto izpēti.

Banka izstrādājusi NILLTPF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas pasākumu plānu iekšējās kontroles sistēmas NILLTPFN jomā pilnveidošanai un efektivitātes nodrošināšanai (pasākumu plāns).

Pasākumu plānā noteiktais bankai jāievieš līdz 31.12.2020.

FKTK Bankai ir piemērojusi soda naudu 647 070 EUR apmērā par pārkāpumiem NILLTPFN jomā. FKTK, nosakot soda naudas apmēru, ņem vērā, to, ka līguma noslēgšanas brīdī Banka jau ir veikusi daļu no pasākumu plānā noteiktajiem pasākumiem, piemēram, “KYC* Kompetences centra” izveide, dokumentācijas un IT sistēmu turpmāka uzlabošana, papildu personāla piesaiste NILLTPFN jomā, kā arī ir uzsākusi pasākumus klientu bāzei piemītošā NILLTPF riska mazināšanai.

Banka apņemas 2020. gadā iekšējās kontroles sistēmas stiprināšanai NILLTPFN jomā veikt finanšu līdzekļu ieguldījumu 2 335 000 EUR apmērā.

* “Know Your Customer” (angļu val.) jeb “Pazīsti savu klientu”

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.: 67774808;
e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!