FKTK noslēdz administratīvo līgumu ar AS “SEB banka”

20.12.2019
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) un AS "SEB banka" (turpmāk – Banka) ir noslēgušas administratīvo līgumu par 2017. gadā FKTK veikto bankas darbības pārbaudi, abām pusēm vienojoties par nepieciešamo pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) jomas tālākai pilnveidošanai.  

FKTK 2017. gadā Bankā veica regulāro klātienes pārbaudi, kuras laikā konstatēja, ka bankas iekšējās kontroles sistēma jāturpina uzlabot, kā būtiskāko trūkumu konstatējot faktu, ka Banka pietiekamā apmērā un kvalitātē atsevišķos gadījumos nebija nodrošinājusi klientu saimniecisko darbību pamatojošu dokumentu iegūšanu, lai pārliecinātos, ka klientu veiktie darījumi nav vērtējami kā aizdomīgi, kā arī atsevišķos gadījumos pietiekamā apmērā nebija gūta pārliecība vai dokumentēts klienta patiesais labuma guvējs.

Banka pēc savas iniciatīvas ir izstrādājusi pasākumu plānu 2017. gadā veiktajā pārbaudē konstatēto trūkumu novēršanai un iekšējās kontroles sistēmas NILLTPFN jomā pilnveidošanai, turklāt lielāko daļu no ieteikumiem jau ieviesusi darbībā.

Tāpat 2019. gadā tika veikta mērķa pārbaude, kurā konstatētas atsevišķas nepilnības Sankciju likumā, Regulā Nr. 269/2014 un Regulā Nr. 2018/1072 noteikto prasību izpildē – Banka saistībā ar vienu klientu nebija veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pareizas un faktiskajai situācijai atbilstošas informācijas ievadīšanu Bankas sistēmās, uzsākot darījuma attiecības un sadarbības laikā, kā arī nebija pārliecinājusies par ievadītās informācijas atbilstību, kā rezultātā neiesaldēja attiecīgā klienta finanšu līdzekļus nelielā apmērā. Viens no iemesliem, kādēļ tika pieļauts pārkāpums, bija tas, ka Banka veica informācijas pārbaudes pret Eiropas Savienības, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un citiem sankciju sarakstiem, tai skaitā Bankas iekšējiem sarakstiem, bet papildus neizmantoja ar sankcionētajām personām saistīto personu ārējos sarakstus, kas ļauj pārbaudīt sankcionētajām personām piederošos uzņēmumus, kas nepieļautu sankciju pārkāpšanu.

FKTK Bankai ir piemērojusi soda naudu 672 684 EUR apmērā par pārkāpumiem NILLTPFN jomā un 1 121 140 EUR par pārkāpumiem starptautisko sankciju jomā. FKTK, nosakot soda naudas apmēru, ņem vērā, ka Bankas klientu bāzei un finanšu pakalpojumiem piemītošais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska līmenis vērtējams kā zems, kā arī to, ka šī līguma noslēgšanas brīdī Banka jau ir veikusi būtisku daļu no pasākumu plānā noteiktajiem pasākumiem, t.sk. veiktas divas ārējās revīzijas, pilnveidoti iekšējie normatīvie dokumenti, pilnveidotas informācijas tehnoloģijas sistēmas klientu darījumu uzraudzības nodrošināšanai.

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļa
Tālr. 67774808
E dace.jansone@fktk.lv 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!