FKTK noslēdz administratīvo līgumu ar e-naudas iestādi LatCard AS, piemērojot sankcijas un vienojoties par turpmākiem LatCard AS iekšējās kontroles sistēmas uzlabojumiem

05.10.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK), LatCard AS un Nataļja Junele ir noslēgušas trīspusējo administratīvo līgumu, cita starpā vienojoties par veicamajiem uzlabojumiem elektroniskās naudas iestādes iekšējās kontroles sistēmā, novēršot FKTK pārbaudē konstatētos trūkumus. Vienlaikus visas trīs iesaistītās puses ir panākušas vienošanos par to, ka LatCard AS tiek piemērota soda nauda 9825,26 eiro apmērā, savukārt par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTFN) jomu atbildīgajai valdes loceklei Nataļjai Junelei tiek izteikts brīdinājums.

LatCard AS pārbaudē FKTK konstatēja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTFN likums) un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, tostarp LatCard AS nebija pievērsusi pietiekamu uzmanību klientu veiktajiem sarežģītiem, savstarpēji saistītiem darījumiem, kuriem šķietami nav ekonomiska vai nepārprotami tiesiska mērķa. Tāpat LatCard AS nebija savlaicīgi ieguvusi dokumentus un informāciju par klientu saimniecisko/personisko darbību, tostarp to veiktajiem darījumiem tādā apmērā, lai pārliecinātos, ka tie nav uzskatāmi par aizdomīgiem, nav iesniegusi ziņojumus Kontroles dienestam par neparastiem un aizdomīgajiem darījumiem, tādējādi nenodrošinot pietiekami efektīvu iekšējās kontroles sistēmas darbību atbilstoši NILLTFN likuma prasībām.

Administratīvajā līgumā FKTK un LatCard AS ir vienojušās par turpmākajiem pasākumiem, ko LatCard AS apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, lai novērstu pārbaudē konstatētos pārkāpumus, pilnveidotu NILLTFN iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti. FKTK uzraudzīs, vai LatCard AS pilda līgumā ietvertās apņemšanās tajā noteiktajos termiņos un apjomā.

Turpmākai informācijai:
Dace Jansone
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: + 371 67774808; e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lvwww.klientuskola.lv;  Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm