FKTK noslēgusi administratīvo līgumu ar akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” akcionāriem, piemērojot soda naudu un vienojoties par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu

15.09.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) noslēgusi administratīvo līgumu ar akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" akcionāriem – FKTK piemērojusi akcionāriem Vasilijam Meļņikam un Irinai Meļņikai soda naudu 100 000 eiro apmērā par Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) pārkāpumiem un vienojusies ar Irinu Meļņiku par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu līdz 13.10.2021. (obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta iesniegšanas termiņš).

FKTK veiktajā pārbaudē konstatēja, ka Vasilijs Meļņiks, zaudējot netiešu nozīmīgu līdzdalību akciju sabiedrībā “Rīgas kuģu būvētava”, par to nepaziņoja FITL noteiktajā kārtībā un termiņā. Līdzīgi arī Irina Meļņika, iegūstot un pēc tam zaudējot netiešu nozīmīgu līdzdalību akciju sabiedrībā “Rīgas kuģu būvētava”, par to nepaziņoja FITL noteiktajā kārtībā un termiņā. Vienlaikus Irina Meļņika ir pārkāpusi FITL prasības saistībā ar obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu citiem akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” akcionāriem, jo FITL paredzētajā kārtībā un termiņā apstākļos, kad netiešā veidā tika iegūta nozīmīga līdzdalība vairāk nekā 30% apmērā akciju sabiedrībā “Rīgas kuģu būvētava”, obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums netika izteikts.

Ņemot vērā FKTK konstatētos pārkāpumus, FKTK vienojās ar Vasiliju Meļņiku un Irinu Meļņiku par administratīvā līguma noslēgšanu, paredzot akcionāriem soda naudu 100 000 eiro apmērā.

Līdz ar administratīvā līguma noslēgšanu Irina Meļņika norādītajā termiņā apņemas izteikt arī obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, nosakot vienas atpērkamās akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” akcijas cenu ne mazāk kā 0.027 eiro apmērā.

Ievērojot, ka attiecībā uz akciju sabiedrību “Rīgas kuģu būvētava” tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vienas atpērkamās akcijas cena ir nosakāma saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta septīto daļu, t.i., dalot akciju sabiedrības likvidācijas vērtību ar emitēto akciju skaitu. Akcionāri ir iesnieguši gan akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” likvidācijas vērtības aprēķinu, gan akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” tirgus vērtības aprēķinu. Atbilstoši vērtējumā noteiktajai akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” tirgus vērtībai vienas akcijas cena sastāda 0.027 eiro, bet likvidācijas vērtība ir zemāka par tirgus vērtību. Ņemot vērā, ka vienas atpērkamās akcijas cena, kas noteikta saskaņā ar akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” tirgus vērtību, ir augstāka par akcijas cenu, kas noteikta atbilstoši akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava” likvidācijas vērtībai, tika panākta vienošanās par akciju sabiedrības tirgus vērtības izmantošanu, nosakot vienas atpērkamās akcijas cenu.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļa
sabiedrisko attiecību speciāliste
Airisa Ādamsone
tālr.: 67 774 857
e-pasts: airisa.adamsone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!