FKTK noslēgusi administratīvo līgumu ar AS IBS “Renesource Capital”, piemērojot soda naudu un nosakot tiesiskos pienākumus

10.06.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un ieguldījumu brokeru sabiedrība AS "Renesource Capital" ("Renesource Capital") ir noslēgušas administratīvo līgumu, vienojoties par veicamajiem uzlabojumiem ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībā, lai novērstu FKTK pārbaudēs konstatētos trūkumus. Līgumā arī paredzēts piemērot "Renesource Capital" soda naudu 34 000 eiro par Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) un 34 000 eiro par  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma pārkāpumiem. Soda nauda 2900 eiro apmērā piemērota valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Priedem.

FKTK veiktajās pārbaudēs tika konstatēti vairāki normatīvo aktu pārkāpumi “Renesource Capital” darbībā, piemēram, slēptu komisiju piemērošana, nepilnīgas un nesavlaicīgas informācijas sniegšana par izdevumiem un izmaksām pirms un pēc darījuma, savlaicīga nepaziņošana klientam par plānotajām izmaksām un izdevumiem pirms ieguldījumu pakalpojumu vai blakuspakalpojumu sniegšanas, kā arī trūkumi iekšējā pārvaldībā.

Papildus minētajam nebija nodrošināta NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmas (IKS) efektīva, “Renesource Capital” darbības specifikai un sniegtajiem pakalpojumiem piemītošajiem riskiem atbilstoša darbība, kā rezultātā pieļauti NILLTPFN normatīvo aktu pārkāpumi, īpaši attiecībā uz klientu izpēti un darījumu uzraudzību.

Pārbaudes ietvaros FKTK secināja, ka “Renesource Capital” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Priede kā atbildīgā persona par NILLTPFN jomas pārraudzību nav nodrošinājis, ka “Renesource Capital” tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu efektīvu NILLTPFN IKS darbību un riska pārvaldības funkciju neatkarību, tādējādi pakļaujot “Renesource Capital” noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un reputācijas riskam.

Pieņemot lēmumu par administratīvā līguma slēgšanu un soda naudas apmēru, FKTK ņēma vērā, ka administratīvās lietas ietvaros “Renesource Capital” ir sadarbojusies ar FKTK, tostarp labprātīgi novērsusi lielāko daļu no konstatētiem FITL pārkāpumiem un sākusi darbu pie pārējo pasākumu izpildes trūkumu novēršanai.

Lai novērstu pārbaudēs konstatētos pārkāpumus, administratīvajā līgumā ir ietverti turpmāk īstenojamie pasākumi, ko “Renesource Capital” apņemas pilnībā izpildīt noteiktajos termiņos. “Renesource Capital” līdz FKTK noteiktajam termiņam ir jānodrošina darbības specifikai atbilstoša un pietiekama atbilstības uzraudzības un riska kontroles sistēma, kā arī jāveic nepieciešamie pasākumi IKS pilnveidošanai NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības jomā, kā arī atbilstoši FITL prasībām.

 

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vadītāja Dace Jansone
Tālrunis: 67774808
E-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm