FKTK noslēgusi administratīvo līgumu ar IPAS “ABLV Asset Management”, piemērojot soda naudu un nosakot tiesiskos pienākumus

17.03.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un IPAS "ABLV Asset Management" ir noslēgušas administratīvo līgumu, piemērojot IPAS "ABLV Asset Management" soda naudu 57 217 eiro apmērā un vienojoties par veicamajiem pasākumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšanai.

Administratīvās lietas ietvaros FKTK konstatēja NILLTPF novēršanas likuma pārkāpumus, proti, IPAS “ABLV Asset Management” nebija nodrošinājusi NILLTPF novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi tā, lai atbilstoši pārvaldītu fondu ieguldītājiem piemītošos NILLTPF riskus.

Lai aizsargātu IPAS “ABLV Asset Management” fondu ieguldītāju intereses un ievērotu NILLTPF novēršanas normatīvo aktu prasības, līdz ar administratīvā līguma noslēgšanu IPAS “ABLV Asset Management” apņēmusies veikt vairākus tiesiskos pienākumus, tai skaitā noteiktā termiņā iesniegt FKTK tās turpmākās darbības plānu un nodrošināt  IPAS “ABLV Asset Management” pārvaldīto fondu ieguldītāju neatkarīgu pārbaudi, piesaistot neatkarīgu ārpakalpojuma sniedzēju. Turklāt, ņemot vērā, ka IPAS “ABLV Asset Management” 19.02.2018. apturēja tās pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību emisiju un atpakaļpirkšanu, administratīvais līgums nosaka pienākumu neemitēt jaunas tās pārvaldīto fondu ieguldījumu apliecības līdz brīdim, kad tiek izveidota jaunu fondu ieguldītāju pārbaudei piemērota NILLTPF un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēma.

Pieņemot lēmumu par administratīvā līguma slēgšanu un soda naudas apmēru, FKTK ņēma vērā, ka administratīvās lietas ietvaros IPAS “ABLV Asset Management” atzīst pārkāpumus, ir veikusi virkni pasākumu konstatēto pārkāpumu novēršanai, kā arī paudusi apņēmību tos novērst pilnībā.

 

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas un finanšu pratības daļa
Tālrunis: 67774808
E-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm